|  |   | 

AyDoponic Sistem (Topraksız Tarım)

Toprak kullanılmadan, su içerisinde bitki yetiştirme sistemidir. 

Toprağın yapısının gitgide bozulması, sağlığının kötüye gitmesi ve dünyada tarım ürünlerine talebin artması uzmanları ve araştırmacıları bu alanda yenilikçi çözümler aramaya itmiştir.
Aslında yeni bir bilim dalı olmayan topraksız tarım bu çözümlerden biridir. 1600’lerin başında alternatif bir tarım sistemi olarak geliştirilmiş ve ticari olarak 1930’larda kullanılmaya başlanmıştır.

Bu alternatif tarım sisteminin temeli, bitkilerin büyütülmesi için içinde her türlü beslenme ihtiyacını karşılayacak gübre bulunan su kullanımıdır.

Bitkiler genellikle besinlerini kolayca emerek içine alabilecekleri iyonlar olarak alırlar.
Bu tür topraksız tarım için, pasif topraksız tarım, sel, damlatarak besleme, şişirerek yetiştirme, aeroponic ve besleyici film gibi birçok teknik kullanılmaktadır.

 Burada dikkat edilmesi gereken husus, AyDo™ SIW AyDoponic Sistem (Topraksız Tarım) ’in topraksız tarım yetiştiricilerinin haşerat kontrolü kadar, bitkinin tüm beslenme ihtiyaçlarını da karşılayabildiğidir.

 Genellikle topraksız  tarımda, suyun içine katılan besleyici maddelerin yanısıra küflenmeyi engellemek için bir miktar mantar önleyici ilaç da eklenir. Ancak AyDo™ SIW AyDoponic Sistem (Topraksız Tarım), bu iki işlevi aynı anda yerine getirir.

 AyDo™ SIW AyDoponic Sistem (Topraksız Tarım) ’in bu özelliklerine (besleme, küf ve mantar engelleme) ek olarak formülümüz, içindeki AyDo™ SIW Ana Formülü sayesinde suyu temizler ve arıtır.

 Suyun içinde bulunan tüm kirliliği kuşatıp izole ederek rehabilite etme özelliğinden ve aynı anda doğal besleyicilerin kullanılması imkanını sağlamasından dolayı formülümüz bu alandaki tüm ürünlerin arasında eşsizdir.

 • Topraksız tarım, topraklı tarıma uygun olmayan arazi şartlarında da çok rahatlıkla yapılabilir.
 • Toprağın işlenmesi için emek, zaman ve ekonomiden tasarruf edilecektir.
 • Toprağın çapalanması ve sulamaya elverişli hale getirilmesi olmayacaktır.
 • En önemlisi toprak sulaması ve bunun için gerekli olan yatırım bedeli olmayacaktır.
 • Toprağın Gübrelenmesi için gerekli techizata gerek kalmayacaktır. 
 • Traktör, pulluk vb. bir çok alet ve ekipmanın çalıştırılması gerekmeyeceğinden önemli miktarda işletme sermayesi, zaman ve enerji tasarrufu olacaktır.
 • AyDo™ SIW kullanılarak yapılan topraksız tarımda su bozulmayacağından, sürekli olarak bozulan suyu değiştirme emek ve masrfalarının hiç biri olmayacaktır.
 • Kirletilmiş atık su olmayacağından, kirli su doğaya salınmayacaktır ve bu nedenlede çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olunacaktır.
 • Yetişen ürünlerin lezzet ve kalitesi çok yükselecek ve ürün miktarında önemli bir artış sağlanacaktır.

Bu konuyla ilgili aşağıdaki çok önemli yargıya varabiliriz:

 1- Formül tarafından tüm kanallarla bütün alt sulama yöntemleriyle gerçekleştirilen “temizleme sistemi” bitkinin büyüdüğü ortamı güvenli ve temiz bir hale getirir.
 2- AyDo™ SIW AyDoponic Sistem (Topraksız Tarım)’in tüm kirlenmeyi izole edip kuşatarak, kirliliği iyonize besinler haline getirmesiyle, bu besinler derhal bitki tarafından emilir. Çünkü bu maddeler artık bitkinin kolayca ve güçlü bir enerji grafiğiyle metabolizmasına katabileceği maddelerdir ve bu sayede bitki sağlığını, besin değerini, kalitesini ve ürünlerinin lezzetini arttırır.

 Topraksız tarımın da içinde anıldığı su ya da sıvı kültüründeki tarım yöntemlerinde ve topraklı tarım kültüründe, bitkinin sağlıklı hava ve suyla ilişkisi mahsullerin kalitesi açısından son derece önemli ve belirleyicidir. Çünkü bitki sağlıklı toprak ve sudan fotosentez için gerekli olan karbon, hidrojen ve oksijeni alır ki yeşil bitkiler organik besinlerini, fotosentez sayesinde alırlar.

AyDo™ SIW AyDoponic Sistem (Topraksız Tarım), içinde bulunan ana içerik olan AyDo™ SIW ana formülü sayesinde bitkilerin beslenme havuzu olarak içinde yüzdüğü suyu hazırlar ve onlar için elverişli ve mükemmel bir ortam haline getirir.

Formülümüz, dünyada tarım ürünlerine olan talebin karşılanması için iyi bir alternatif olan topraksız tarımda karşılaşılan tüm sorunları tek başına çözebilen mükemmel bir üründür.

 

Kullanım Notları:

AyDo™ SIW AyDoponic Sistem (Topraksız Tarım), sıvı formülü güçlü bir pH dengeleyicisi, topraksız tarımda sağlıklı, yüksek kaliteli ve bol ürün elde etmek için gereken su bazlı bir besleyici ve mantar önleyicidir;

 • Bitkinin yetiştiği sudaki pH seviyesini 7’de dengeler.
 • Bitkinin yetiştiği suyun aşırı ısınmasını engeller.
 • Bitkinin yetiştiği suyun donmasını engeller.
 • Topraksız tarımda yetişen bitkinin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için bitkiye çok çeşitli besleyiciler sunar.
 • Küflenmeyi ve diğer tüm zararlıların gelişmesini engeller.
 • İnorganik bileşikleri mükemmel bir şekilde iyonlaştırarak bitkiye kendi besinlerini oluşturmasında yardımcı olur.
 • Bitkilerin boyutlarını ve kalitesini arttırarak iyonları rahatlıkla bünyesine almalarını sağlar.
 • Topraksız tarım için su hazırlanırken 1 Litre AyDo™ SIW AyDoponic (Topraksız Tarım) ’i 3000 Litre suyla karıştırılır.
 • Formül, hem topraksız tarım ve hem de besin sağlayıcısı olarak kullanılır.
 • Bu formül, suyun yeniden geri dönüşüm sistemiyle dönüşebilmektedir. Bitkinin ihtiyacı olan maddeleri alması sayesinde bu faydalı besleyici madde kaybolmayacak, suyun içindeki kirliliğin dönüşümü yapılacak ve suyun yeniden dönüşümüyle formül havadan daha çok oksijen alacaktır. Bunun anlamı, yeniden dönüşümü gerçekleşen suda herhangi bir kalite kaybı olmayacak aksine artacaktır. Formül, topraksız tarım için mükemmel bir besin deposudur.
 • Küflenmeyi engellemek için herhangi başka bir madde eklemeye gerek yoktur. AyDo™ SIW AyDoponic Sistem bitki için koruyucu ve küfü engelleyici bir sistem oluşturduğu gibi, ihtiyacı olan her türlü besini de sağlar.
 • Organik yapısı sayesinde, AyDo™ SIW AyDoponic Sistem  ekolojik güvenli ve organik topraksız tarımda kullanılabilen tek üründür.
 • AyDo™ SIW AyDoponic Sistem suyla doğrudan karıştırılarak kullanılır. Tarım ürünlerine ya da insan sağlığına karşı herhangi bir yan etkisi yoktur. Bütünüyle zehirsiz, kirletici ya da kanserojen olmayan, doğaya saygılı ve yararlı bir üründür.

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK