|  |   | 

 Çöpleri Geri Kazanım Sistemlerimiz

Bugünlerde, hatırı sayılır bir alana sahip çöplük biriktirme merkezleri, yoğun hava ve çevre kirliliğine neden olmaktadır. Buralarda zehirli gaz sızıntıları olmakta ve bu gazların patlaması şehirlerimizde ciddi problemlere yol açabilmektedir. 

KANALİZASYON SİSTEMLERİNDEKİ TOKSİK ATIKLAR

Sadece evsel atıklar değil, sanayi atıklarını da arıtmak için gerekli olan arıtma tesisleri ne yazık ki yeterli düzeyde değildir. Atık sular, her yıl yüksek oranlarda ağır metal ve toksik kimyasal maddeyi göl ve nehirlerimize taşımaktadır. Bilindiği gibi, aslında bu nehir ve göller, malesef beraberinde taşıdıkları toksik atıklar ile milyonlarca İnsanın içme suyudur.

 

 ÇÖPLÜKLERİN ISLAHI

  Çöplüklerin çevreye kötü görünüm, pis koku vermesinin de ötesinde, zehirli gazların buharları, patlaması ve yangın tehlikesi, şehirlerimizin en büyük sorunlarından biridir. Bu sorunu, AyDo™ World Projects System teknolojisi kullanarak çözümlemek mümkündür. images/pictures/donsiscop3.jpg
  Bilindiği gibi çöpler; yakılmakla ya da yağmur suyu ile inorganik-organik reaksiyon sonucu doğaya karışmaktadır. Çöplerin yanması sonucu ortaya çıkan zehirli gazlar, göz, deri ve üst solunum yollarının tahrişine neden olmaktadır. Çöplerde oluşan parazit, haşere ve  mikropları en yakın yerleşim alanlarına, insanlara taşımaktadırlar. Çöplükler üzerinde uçuşan kuşların ve diğer başıboş evcil hayvanların da çevreye neler taşıyabileceği  düşünülmelidir.
  Ülkemizde atıklara ilişkin sağlıklı bir envanter bulunmamakla birlikte, Türkiye İstatistik Kururmu (TUİK) 2004 yılı verilerine göre, ülkemizde 34 Milyon Ton Belediye atığı ve 17,5 Milyon Ton imalat sanayi atığı üretilmektedir. Buna göre ülkemizde kişi başına üretilen atık miktarı günde 2kg. olup, her İnsan yılda ortalama ağırlığının 10 katı kadar atık üretmektedir.
 Hastane ve sanayi atıklarının ev atıklarıyla beraber çöpe dökülmesi, çöplükleri kimyasal ve biyolojik bomba deposu haline getirmiştir. Plastik türü atıkların yanması sonucu, kanserojen etkili gazlar, solunan havayla beraber insanların sağlığını tehdit etmektedir. Zamanla yeraltına sızan çöp suları, yeraltı sularına karışarak tüm canlıların hastalanmasına ve ölümlerine yol açmaktadır.

   AyDo™ World Projects System teknolojisi formülü, çöplerin tamamen dezenfekte edilip, bütün yanıcı, zehirli gazların havaya karışmasını önlemek, kirlilikleri gübre haline dönüştürmek, yanan çöplükleri söndürerek tekrar alev almasını önlemek ve çöpün diğer katı atıklarını tamamen endüstriye kazandırmak için kesin bir çözüm getirir. Çöplerin kötü kokularını yok edip, sağlıklı ve doğal bir ortam sağlar.
Uygun oranda AyDo™ Water Formülü ile aşılanmış sular, çok büyük sahayı kaplayan çöp alanlarına, havadan zirai uçaklar vasıtasıyla yağmurlama yöntemiyle de uygulanabilir.

GERİ DÖNÜŞÜM

Yeni toplanacak çöpler, toplama merkezine getirilerek tahta, metal, cam, naylon, Pet Şişe ve plastikler formül ile yıkandıktan sonra temiz bir şekilde ayrıştırılıp,  yeniden ekonomiye kazandırılmak üzere (geri dönüşüm) preslenip depolanır.

 Geriye kalan diğer tüm organik atık çöpler, AyDo™ SIW Dump Safe Formülü ile yıkanır. Formülle kimyasal reaksiyona girerek çökelen bu maddeler, özel işlemlerden geçirilerek Organik Hayvan Yemi ve Sıvı Gübre olarak Tarım Endüstrisine kazandırılır.
Böylece Dünyanın en büyük çözümsüz problemlerinden birisi olan çöp konusu %100 olarak ortadan kalkmış olmaktadır.

AyDo™ SIW‘nin özel olarak geliştirilmiş bir formu olan AyDo™ SIW Dump Safe ’i kullanarak bu sorunun üstesinden gelmek mümkündür.

 • Bilindiği üzere, çöpler temizlenmeden ve ayrıştırılmadan değişik muamelelerden geçirilirken (yakma, sulama, sızma, gömme ve ayrıştırma) doğaya karışmaktadırlar.
 • Çöplerin yaydığı zehirli gazlar, biz fark etmeden gözlerde ve ciltte kalıcı rahatsızlıklara, nefes alıp vermekte zorlanmaya, akciğerlerin zayıflamasına, ciddi patlamalara ve yangınlara yol açmaktadır.
 • Bu alanlarda beslenen parazitler, böcekler, mikroplar, diğer hayvanlar ve rüzgarlar, çöplüklerden milyonlarca olumsuzluğu yaşadığımız bölgelere taşıyarak bizlere kadar iletmektedirler.
 • Sanayiden, evlerden, hastanelerden atılan çöpler, çöp toplama alanlarını kimyasal bomba deposu haline getirmektedir. Aynı zamanda, yanan plastik atıklar, havaya kanserojen etkili asitler yayarak akciğerlerimize dolmakta, yağmurlarla da topraklarımızı ve yaşam alanlarımızı tehdit etmektedirler.
 • Zaman geçtikçe, çöp sıvıları yeraltına sızarak doğal su kaynaklarına karışır. Bunun anlamı sularımızın zehirlenmesi ve ölümüdür, yani diğer bir ifadeyle çevremizin hastalık ve ölümle sarılmasıdır.

Kullanım Alanları:

 • Her çeşit çöpün karıştırıldığı büyük şehir çöp toplama alanları.
 • Çöplerin cinslerine göre ayrıştırıldığı toplama alanları: plastik, metal, cam, kağıt vs.
 • Tıbbi ve kimyasal sanayi atıkları ve ağır maddelerin toplandığı özel toplama alanları.


AyDo™ SIW Dump Safe kullanılmasının sağlayacağı faydalar:

 • Tüm çöp alanları, bu amaç için geliştirilmiş formülümüzün tatbik edilmesiyle dezenfekte edilmiş olacaktır.
 • Çöplerin yanmasından kaynaklanan zararlı gazların sızması ve havaya karışması tamamen engellenmiş olacaktır.
 • Her tülü hidrokarbon atık maddelerinin doğal besinlere (bio nutrient) dönüştürülmesi ve bu dönüşen maddelerin kolayca doğal gübre olarak işlenebilmesi mümkün olacaktır.
 • Çevredeki tüm kötü kokular yok edilerek, daha temiz bir havanın teneffüs edilmesi sağlanacaktır.
 • Biyolojik kirliliğin kuşatılması ve izole edilmesi ile zararlı bakterilerin ve diğer zararlı organizmaların etkisiz hale getirilmesi ve diğer canlılar üzerinden parazit olarak yaşamaları engellenmiş olacaktır. Fare ve diğer zararlı böcekler gibi zararlı canlıların hızla çoğalamayacağından, çevre için zararlı böcek ilaçlarının kullanımına gerek kalmayacaktır. Kuşatma ve izolasyon süreciyle kimyasal ve inorganik bileşiklerden kaynaklanan tüm kirliliği izole ederek zararsız hale getirmiş olacaktır.
 • Doğanın yeniden dönüşüm süreciyle çöplük alanı ıslah edildiğinde, toprağa sızan çöp suyu artık zararlı olmadığından, yeraltı su kaynaklarımız kirlenmekten korunmuş olacaktır.

Büyük bir alanı kaplayan çöplüklere uygulanırken:

 • Sulama uçağı kullanarak, bu amaç için özel olarak geliştirilmiş formül ile tüm alan sulanır.
 • Formülün tatbikinden bir süre sonra, çöpler yığın haline getirilir. Çöplerin bulunduğu bu yığın artık kokmayacaktır.
 • Bu işlem tamamlandıktan sonra, formül hortumla tüm alana püskürtülür. Bu yöntemle, formülümüz çöp yığınının içine işleyecek ve çöpleri derinlemesine ıslatacaktır.Tabanda biriken çöp suları da temizlenmiş olacaktır.

Yeni toplanmış çöplere uygulanırken:

 1. Yeniden dönüşüm işlemine sokulacak olan metaller, camlar, plastikler AyDo™ SIW Dump Safe ile yürüyen bant üzerindeyken yıkanır ve otomatik (ya da elle) ayrılır. Böylece bu maddeler, ilerki kullanımlar için her türlü zararlı bakteri ve zehirli maddelerden arındırılmış olarak preslenerek ayrıştırılmış olacaktır. Bu işlem, sanayide yüksek kar elde ettirecektir.
 2. Sebze, meyve, kağıt, tahta, vb. organik bileşikler gibi malzemelerin atıkları AyDo™ SIW Dump Safe ile yıkanır ve o anda kimyasal bir tepkimeyle dönüşüme uğrar. Bu dönüşüm yığını, Sistemimizden geçirildikten sonra, preslenerek endüstride isteğe göre Doğal Organik Gübre ya da Hayvan Yemi olarak kullanılabilir.
 3. Dönüşüm işleminin ilk aşamalarında AyDo™ SIW Dump Safe ile tüm çöp suyu ve havuzunda biriken kirli sular temizlenerek doğal besin maddelerine (bio nutrient) dönüştürülür ve gübre olarak sulamada kullanılabilecek hale gelir.
 4. Yeraltı sularına sızan kirli çöp suyu artık olmayacağından, yeraltı sularımızda temiz kalacaklardır.

Bu işlemlerin sonunda büyük çöplüklerdeki çöp dağlarından geriye bir çöp bile kalmamaktadır.

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK