|  |   | 

Petrol ve Petrokimyasal Kirlilikleri Temizleme Sistemlerimiz

Yıllardan beri, Petrol ve türevlerinin doğaya, doğada yaşayan hayvanlara ve tüm canlılara nasıl tamiri mümkün olmayan zararlar verdiğini duyuyoruz. Nehirlerde, Okyanuslarda, Denizlerde ve Göllerde Petrol sızıntılarının tüm su yaşamını nasıl olumsuz etkilediğini ve bazı canlı türlerinin neslini tükettiğini görüyoruz.

Şu ana kadar dünyada, bu dramatik sorun bütünüyle çözülememiş ve petrokimya sanayinin hızlı gelişimi sırasında İnsanlık, her geçen gün bu kazaların çevre, hatta insan yaşamı için ne denli trajik sonuçları olabileceğini görememiştir.

Şu ana kadar petrokimya endüstrisi korkunç miktarda biriken petrol atıklarıyla nasıl başa çıkacağını bilememiş ve bu atıklar siyah lekeler halinde mavi renkli güzel gezegenimizi çok ciddi oranda kirletmiştir. Bu atıklar Cennet gibi alanları süratle ölü bölgeler haline getirmektedir.

Petrokimya endüstrisi, rafinerilerin, petrol boru hatlarının ve çevrelerindeki zaten kirlenmiş olan  alanların daha da fazla kirletilmeden, risk almadan neden olduğu çevresel felaketlerin nasıl temizleneceği sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Petrol kuyularını çevreleyen uçsuz bucaksız ince bir petrol tabakası bulunmaktadır. Bu tabaka, rüzgarla yayılarak geniş yüzeyleri kaplar. Zaten kalın moleküllü bir madde olan bu ince petrol şeridi böylece yayılarak en sonunda bir tabaka haline gelir.

Karadan ve denizden petrol taşımacılığı yapan tankerlere baktığımızda, yıllardan bu yana oluşan tortulaşmayı, mekanik akşamlarda ki hasarları, sistemlerdeki aşınma ve tıkanıklıkları görebiliriz.

Petrol istasyonlarındaki akaryakıt sızıntıları fark edilene kadar çevreye ve yer altı su kaynaklarına ciddi manada hasar verirken, yerleşim alanlarını ciddi oranda tehdit etmektedir.
Tüm bunlar Dünya üzerindeki yaşamın gördüğü zarara eklendiğinde ölümcül sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Bu hasarlar petrol endüstrisine finansal ve operasyonel sorunlar getirmektedir.

Tüm bu sorunlara karşı bir çözüm sunuyoruz. Bu amaç için özel olarak geliştirilmiş AyDo™ SIW Oil Break, bugüne kadar petrol ve türevlerinden dolayı karşılaştığımız çevresel felaketlere karşı etkili bir şekilde müdahale etmekte, petrol sızıntılarından kaynaklanan kirlenme ve yok olma riskini ortadan kaldırmakta ve tekrar sağlıklı bir çevrede yaşamamıza olanak sağlamaktadır.

AyDo™ SIWOil Break‘in en büyük özelliği farklı proton, farklı elektron, farklı bazik ve asidik yapıları, viskoziteleri farklı olan bütün her şeyi katalizör olarak birbirine tamamen bağlar ve bağladığı zamanda istenilen şekilde de ayırır.

Bu özelliğinden dolayı AyDo™ SIW Oil Break, yağ molekülleri içerisine girerek (normal de Su molekülleri Yağ moleküllerinin içerisine giremez) Hidrokarbon’un karbon yapıtaşlarındaki zincirini kırarak onları ayırır. Hidrokarbon zincirleri ayrıldıktan sonra kendi içerisindeki Hidrojeni ve Oksijeni dışarıya alabilmek mümkün olabilmektedir. O zaman petrol artık okyanusun ilk çıkış zamanındaki orijinal fosile dönüşmüş olmaktadır.

Kullanım Alanları:

  • Okyanuslar, Denizler, Göller, Göletler ve Nehirlerdeki petrol sızıntılarının temizlenmesi,
  • Topraklardaki petrol kirliliğinin temizlenmesi,
  • Petrol ve Petrokimyasal madde atıklarının biriktirildiği tankların ve havuzların temizlenmesi,
  • Petrol Boru hatlarının ve Rafinerilerinin temizlenmesi,
  • Petrol İstasyonlarındaki Petrol ve Yağ atıklarının temizlenmesi
  • Sanayi tesislerindeki Petrol ve Yağ atıklarının temizlenmesi.

 
AYDO™ SIW Oil Safe Kullanımının Faydaları:

Petrol temizleme sistemleri için geliştirilmiş AyDo™ SIW Oil Break formülü, petrolün bulaştığı tüm yüzeylere püskürtülebilir ve temizleme işlemini çok kolaylaştırır.
AyDo™ SIW Oil Break formülünün tatbik edilmesi için ekstra bir ekipmana ihtiyaç bulunmamaktadır. Temizlenecek yüzeye püskürtülmesi yeterlidir. Rafineri, Petrol Boru Hattı ya da Atık Tanklarının temizlenmesinde Tankların içine spreylenir.

Hidokarbon kirliliğiyle doğrudan tepkimeye girerek, kirliliğin doğal besin maddelerine (bio nutrient) dönüşümünü gerçekleştirir.

Temizlenen bölgeye bağlı olarak (toprak ya da su), sonuçta ortaya çıkan doğal besin maddeleri (bio nutrient), toprağa ya da suya karışarak su faunasını ya da toprağı besler.
Kimyasal maddelerden yapılan deterjanlar zehirlidir ve asla doğada tamamen çözülmezler. %20-25 kadar tehlikeli artıklar bıraktığı uzun yıllardır bilinmektedir. Bu deterjanlar, petrol atıklarını tam olarak temizlemedikleri gibi, atıkları çevreye zarar vermektedir. Ancak AyDo™ SIW Oil Break formülü çevre dostudur. Hidrokarbonları, yararlı maddelere dönüştürme sürecinde çevreye ya da hiçbir canlıya zarar vermez. Temizlik yapılan yerde yaşamın devamı için önemli bir kaynak oluşturulur.

Aşınmayı engelleyici özelliği sayesinde malzemelere, pahalı makinelerdeki mekanik aksamlara ve petrol endüstrisindeki ve taşımacılığında kullanılan araçlara zarar vermez.
Tatbik edildiği yerin yüzeyini koruyucu nano bir film oluşturarak aşınmayı ya da alev almayı engeller.
Tüm yüzeylerdeki her türlü petrol, petrol türevleri ve petrokimyasal kirlenmelerine karşı kolayca kullanılabilir. Tüm petrol artıklarını ve çökeltilerini temizleyerek gerçek bir temizlik sağlar.
Rafinerilerdeki tıkanmış petrol borularının açılması işlemlerinde çok basit uygulanır, son derece güvenli ve etkilidir.

Formül temizlik işçileri için tamamıyla güvenlidir ve tatbiki için özel bir giysi ya da cihaz gerektirmemektedir.

Her türlü petrol sızıntısı ve dökülmelerine karşı kullanıldığında, formül karışık ve özel bir yönteme ihtiyaç duymadan kendi kendine görevini yerine getirir.

Petrol sanayinin atıklarının temizlenmesi sorununu kökten ve etkili bir şekilde çözer. Tortulaşan maddeleri büyük gübre yığınlarına dönüştürerek, çok tehlikeli bir sorunu yararlı bir yan sanayiye dönüştürür.

Denizlerdeki tankerler deniz yaşamını tehdit etme ve deniz suyunu kirletme riski olmadan formülle doğrudan yıkanarak temizlenebilir. Üstelik bu temizleme işleminin sonucunda ortaya çıkan doğaya yararlı atıklar su faunasına besin kaynağı olarak kazandırılır.
Petrol ve türevlerini taşıyan kara ve deniz araçlarının, kolayca ve çevreye zararlı atık üretmeden temizlenmesi bu sayede mümkün olmaktadır.

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK