ERA Doğa Koruma

AyDo™ Süper İyonize Su (SIW), İnorganik ve Organik atıklarla kirlenmiş suları patojenik bakterilerden ve toksik maddelerden arındırır ve ekonomik bir biçimde endüstride yeniden kullanıma kazandırır.
AyDo™  SIW; dere, artezyen vb. suları rehabilite ederek içme suyu haline getirir.

AyDo™  SIW; dere, artezyen vb. suları rehabilite ederek içme suyu haline getirir.  Su rehabilite sistemlerinin ev tipi, endüstriyel tipi ve elde taşınabilir olmak üzere değişik ölçeklerde üretimi yapılmaktadır.

Bu ölçeklerin başlıcalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

        Şehir şebeke suyu (çeşme suyu) Rehabilitesi,

        Şehir kanalizasyon suyu Rehabilitesi,

        Endüstriyel atık su Rehabilitesi,

        Gölet, göl, nehir veya denizlerdeki su kirliliği Rehabilitesi,

        Yüzme havuzlarının Rehabilitesi,

 •       Araç Yıkama ile kirletilen suların Rehabilitesi 

AyDo™ SIW suya eklendikten hemen sonra sudaki BOD ve COD oranlarında %60’lık bir düşüş görülecektir.  Daha sonra AyDo™ SIW su moleküllerinin arasını açacağından suyun içine %30 – %40 oranında daha fazla hava girişi olur.  Bu yolla sudan daha çok Hidrojen çıkışı, daha fazla Oksijen girişi olur.

Bu suyun yeniden dönüşümüdür, bu yolla suyu özgürleştirip arındırırız. Suyun sadece yüzeyi değil tamamında moleküller genişler ve Hidrokarbon bağları yıkılır. Böylece sudaki tüm kirlilik, etkisiz hale gelip bionutrient’e dönüşür. Bu kısa süreç de oluşan çok az miktardaki bulutumsu malzeme suyun yüzeyine yükseltilerek Doğal Organik Gübre olarak dışarı alınır ya da ihtiyacımız yoksa Organik Balık Yemi olarak dibe çökeltilir. Artık bu su, çok temiz bir sudur.

Şu anda Dünya üzerinde hiçbir teknoloji böyle bir dönüşüm sürecini gerçekleştiremez.

Size sudaki BOD ve COD değerlerinin nasıl bir anda böyle düşürüldüğünü izah edebiliriz.

Sudaki COD değeri 21 gün içinde 0’dan yükselir ve tekrar 0’a düşer. Bu süreç suyu tamamen dengeli hale getirir. Fakat aynı zamanda sudaki ağır metallere ne olur?

Sudaki ağır metaller kuşatılır. Ağır metaller zehirlidir ve suda Hidrokarbon kirliliği bulunduğunda yüksek oranda ağır metal de gözlemlenir. Ağır metaller vücudumuzda bulunduğunda terleme yoluyla vücut sıvılarındaki ağır metalleri dışarı atabiliriz, ancak vücudumuz dengede olmadığında örneğin hasta olduğumuzda ağır metallerin etkisi daha fazla olur. Aynı şey su için de geçerlidir. Nato Laboratvuarlarında yapılan testlerde görülmüştür ki AyDo™ SIW dışındaki normal teknolojilerle sudaki ağır metal oranını 0,1’e indirmek olanaksızdır. Size sudaki BOD ve COD değerlerinin nasıl bir anda böyle düşürüldüğünü izah edebiliriz.

Sudaki COD değeri 21 gün içinde 0’dan yükselir ve tekrar 0’a düşer. Bu süreç suyu tamamen dengeli hale getirir.  Fakat aynı zamanda sudaki ağır metallere ne olur?

Sudaki ağır metaller kuşatılır. Ağır metaller zehirlidir ve suda Hidrokarbon kirliliği bulunduğunda yüksek oranda ağır metal de gözlemlenir. Ağır metaller vücudumuzda bulunduğunda terleme yoluyla vücut sıvılarındaki ağır metalleri dışarı atabiliriz, ancak vücudumuz dengede olmadığında örneğin hasta olduğumuzda ağır metallerin etkisi daha fazla olur. Aynı şey su için de geçerlidir. Nato Laboratvuarlarında yapılan testlerde görülmüştür ki AyDo™ SIW dışındaki normal teknolojilerle sudaki ağır metal oranını 0,1’e indirmek olanaksızdır.

Bu olanaksızlığın nedeni, sudaki Hidrokarbonların normal teknolojilerle temizlenememesindendir.  Bu yüzdendir ki bir çok bilim adaımı bizimle tanışana ve ekibimizle çalışana kadar bu testin sonuçlarınainanamamıştır. Aslında suyun içindeki ağır metallerin değeri 0,007 iken, suyun içinde zehirli maddeler bulunurken ağır metaller kendini 1.7 olarak göstermektedir. Ağır metaller, su kirliyken çok kirli olarak ölçülür ama aslında değerleri bu kadar yüksek değildir.  Sadece daha etkilidir. Bu yüzden suda zehirli maddeler bulunduğunda yani su dengesizken ağır metaller kendilerini daha fazla gösterirler.

Bu yüzden örneğin su AyDo™ SIW ile işlenmeden önce ağır metal değeri 1.7 iken, AyDo™ SIW eklendikten sonraki değeri 0,1  ya da 0,03 gibi değerlere düşecektir.

Ağır metallere ne olur?

Ağır metaller kuşatılır ve su için artık bir sorun teşkil etmemektedirler, aynı şekilde su canlıları için de bir tehlike söz konusu değildir. Bunu ispatlamak için uzun zamandan beri her su temizleme işleminden beri temizlenen suyun içine bir balık atıyoruz. AyDo™ SIW eklendikten sonra suyun içindeki organik yanmadan kaynaklanan tüm metan gazı aktivitesini durdurur ve suyun moleküllerini genişleterek sıkı molekül bağlarını açar. Bu yolla sudaki tüm amonyak, nitrat ve alkol sıkı moleküler bağlardan kurtularak sudan çıkış yolu bulur ve serbest kalır.

Örneğin, akvaryum yaşamında 2 temel öğeye ihtiyaç duyulur.

Balık yemi ve oksijen.

Normalde akvaryumda Balık Yemi ya da Oksijen kesildiğinde balık yaşayamaz.  Bunun normal olduğunu düşünürüz ama bu gerçekte böyle değildir. Çünkü akvaryuma eklenen su aslında su değil sadece sıvıdır. Küçük gölcüklerde ya da su birikintilerinde sorunsuz yaşayan su canlıları görürüz.  Aynı sorunsuzluğu burada göremiyoruz, çünkü çeşme suyu aslında su değil sıvıdır. Balığın ve diğer su canlılarının ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Çeşme suyunun

molekülleri çok sıkıdır. Ancak AyDo™ SIW ’nin moleküler bağları gevşektir. Eğer bu suya AyDo™ SIW eklerseniz çeşme suyunun sıkı moleküler bağları açılacak, suyun içine hava girebilecek ve akvaryumda hava pompasına artık ihtiyacımız kalmayacaktır. Akvaryumun tek ihtiyacı, bir İnsanın ihtiyaç duyduğunun yarısı kadar havanın içeri girebilmesidir.

Yüzme havuzlarında balıklarla beraber yüzebilirsiniz.  Çünkü her türlü su sadece temizlenip rehabilite edilmez, okyanuslarda yaptığımız gibi ayrıca dengeli bir hale de getirilir. Bu, suyun hiçbir harekete tabi tutulmadan kendini havalandırabilmesi durumudur.

Şimdi sizlere yüzme havuzlarını nehirleri ve gölleri nasıl temizlediğimizden kısaca bahsedelim.

Yüzme havuzlarında 10,000 lt. Su için 1 litre AyDo Water uygulanır.  2 tür AyDo™ SIW formülümüz vardır. İlki pH dengeleyici, ikincisi su yenileyici ve dengeleyicidir. AyDo™ SIW suya ilk kez eklendiğinde, klor ve diğer yabancı maddelerin moleküler bağlarını yıkar ve böylece suyu dengeli hale getirerek, kirlilikten arındırmış olur, kirlilik dibe çökertilerek bir kum filtresi yardımıyla süzülür.

Suyu sadece organik ya da inorganik kirlenmeden önce orijinalindeki hali neyse o hale getirebiliriz.  Bize deniz suyunun ya da başka bir tür suyun yapısının değişip değişmeyeceğini hep sorarlar.
Hayır, suyun karakterini değiştiremeyiz.

Deniz suyu içme suyu değildir, tatlı su içmek içindir. Deniz suyundan tuzsuz bir sıvı yapabiliriz, ancak bu defa gerekli mineralleri alamayacağız. Bu yüzden her zaman sıvıya değil gerçek suya ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Sadece sıvıyla, vücudumuzun sistemlerinin düzgün çalışabilmesi için gerekli olan mineral ve proteinleri alamayacağız. Bu yüzden başka yerlerden sıvı elde edilmesine karşıyız. Ancak eğer bize deniz suyundan çok temiz bir su yapıp yapamayacağımı sorarsanız; Evet, böyle bir sisteme sahibiz ve bunu son derece ekonomik bir yoldan halledebiliyoruz. İçme suyu kirlendiyse bu suyu temizliyoruz.

AyDo™ SIW ile her türlü su temizlenebilir, ancak her su içilebilir değildir çünkü suyun orijinal hali içme suyu değilde kullanma suyu olabilir. Bazen gayet saf doğal memba suları bile içindeki Bor ya da diğer maddelerin etkin olmasından dolayı içilebilir olmayabilir.

Kuyu suyunu bir motor yardımıyla yukarı çektiğimizde, içinde genellikle bakteri, demir ve diğer kirliliklerin olduğunu görürüz.  Bu kuyuya AyDo™ SIW püskürttüğümüzde, sudaki her türlü sertlik, ağır metaller, bakteri ve kirlilik dibe çökecektir ve bu yolla yeraltı sularını daima temizleyebiliyoruz.

Ayrıca, yağmur sularını bir tank içinde biriktirip,  AyDo™ SIW püskürterek tamamen temizleyebiliriz. Sudaki erimiş halde bulunan kirlilik, tankın dibine Organik Yem-Organik Gübre olarak çökelecektir. Alttan bir vana yardımı ile biriken bu oluşum dışarı alınarak ekonomide kullanılmaktadır.
Örneğin; Bir çok ülkede neredeyse her evin kendine ait 15 – 30 tonluk içme su depoları bulunmaktadır. Bu depolara AyDo™ SIW ekleyerek her türlü suyu kendi depolarında ev kullanımına hazır hale getirebiliyoruz.

Temel olarak suda orjinal halinden başka bir değişiklik olmaz. Eğer su kirlenmeden önce içilebilir su ise yine içilebilir hale gelecektir, eğer sadece kullanım suyu ise temizlendikten sonra yine sadece kullanım suyu olacaktır.

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.


ERA Doğa Koruma Bilimleri ve Teknolojisi San.Tic.Ltd.Şti.