ERA Doğa Koruma

Zeytinyağı üretiminin kaçınılmaz bir sonucu olan “Karasu” atık faciasını, Organik Gübre ya da Hayvan Yemine dönüştürerek  ekonomiye katan, sıfır atıkla çalışan ve mevcut tesise kolay adapte edilen bir sistemdir.

Üretim esnasında kullanılan sular temizlenerek tekrar kullanıma sunulurken, kalan diğer bütün atıklar %100 Doğal Organik Gübre ya da Hayvan yemine dönüştürülmektedir.
Üretimde kullanılan Su ve Enerji miktarının azalması üretim maliyetlerini düşürürken, katı atıklardan (Prina) ekonomik değeri yüksek yeni ürünlerin üretilmesi ve en önemlisi doğaya zararlı hiç bir salınımın kalmamış olması, Sistemin  yaygın olarak kullanılmasını teşvik etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Pirina, zeytinyağı üretim teknolojisine bağlı olarak %2-12 arasında yağ içerir. Hidrolik pres, kuru pres ve santrifüj yöntemlerine göre zeytinyağı üretilmektedir.

  Santrifüj yöntemi, üç fazlı sistem ve iki fazlı sistem olarak ikiye ayrılır.

Üç fazlı sistemlerde yağ, karasu ve pirina olarak üç ürün,

İki fazlı sistemlerde ise yağ ve karasu + pirina olmak üzere iki ürün oluşmaktadır.

Farklı yöntemlerle elde edilen pirinanın yağ, nem ve katı madde içeriği değişmektedir.
Prina da uçucu bileşenlerinin yüksek olması nedeniyle klasik yakma sistemlerinde tam yanma sağlanamadığı için karbonmonoksit (CO) ve Polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) emisyonları yüksektir. Bu nedenle de yakacak olarak kullanıldığında çevreye zararlı gaz salınımı olmaktadır.

Çok değerli olan Prina atığı, AyDo™ SIW uygun formülü ile işlendiğinde, Karasudan ayrışan su sisteme geri verilerek su sarfiyatını azaltmakta ve kalan fosil kısmı ise Entegre Sistemimizden geçirilerek Doğal Organik Gübre ya da Hayvan Yemi olarak preslenerek ambalajlanmaktadır.

Böylece, çevreye ve ekonomiye yararlı şekle dönüşen bu çözümsüz atık, Entegre Sistemimizin yatırım maliyetini de finanse etmektedir.

Sistem, mevcut Zeytinyağı Fabrikalarına kolaylıkla entegre edilerek eş zamanlı çalışmaktadır.

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

ERA Doğa Koruma Bilimleri ve Teknolojisi San.Tic.Ltd.Şti.