ERA Doğa Koruma

   Küresel ısınmanın tüm olumsuz etkilerinin fazlasıyla hissedildiği bu günlerde, gezegenimizin çok hızlı bir ekolojik yıkım sürecine girdiğine şahitlik ediyoruz. Enerjinin ve teknolojinin yanlış kullanımıyla, doğaya salınan zehirli gazlar suyu, toprağı ve havayı kirleten organik ve inorganik atık maddeler, sanayileşme sonucu atmosfere salınan karbondioksit emisyonu, gezegenimizin ekolojik dengesini fazlasıyla bozmakta ve bu dengenin kendi kendine düzelmesi gün geçtikçe imkansız hale gelmektedir.

    İnsanlar tarafından atmosfere çeşitli yollarla salınımı yapılan tüm gazlar, atmosferde bir sera etkisi yaparak güneşten dünyaya gelen ışınların içeri girmesini engellemektedirler. Bu durumda kirli gaz tabakası güneş ışığını absorbe ederek yer küreye güçlü bir ısı iletmektedir. Bu da yer kürenin denizlerin, göllerin fazla ısınmasına, buharlaşmasına ve toprakların tuzlanarak çölleşmesine sebep olmaktadır.

 

 

   Uzun yıllardan bu yana Sayın Ayhan DOYUK tarafından yürütülen AR-GE çalışmaları, edinilen deneyimler, enerjinin ve teknolojinin yanlış yönde kullanımı sonucu gezegenimizin ekolojik dengesinin gitgide daha fazla bozulduğu bu günlerde, hidrokarbon ve petrokimyasallarla kirlenen  gezegenimizin bozulan ekolojik dengesini düzeltme yolunda bizlere çok büyük bir umut veriyor.

 

 


 

Şu anda, yepyeni bütünleştirici çözümler sistemi yaratan ve doğanın bozulan dengesini eski haline getirecek, yaşayan tüm canlıların hayatlarının akışlarını, ekolojik ve enerjik dengeyi en üst seviyeye çıkaracak yeni bir dizi çözümler serisi başlamıştır. Tüm insanlık, şimdi elindeki bu yeni imkanla geleceğe ümitle bakmaktadır. 

 

Ülkemize ve gezegenimize hizmet etmekten onur duyuyoruz.

 

ERA Doğa Koruma Bilimleri ve Teknolojisi San.Tic.Ltd.Şti.