|  |   | 

Hava Temizleme

 AyDo™ Water SIW (Air Safe)
Büyük şehirlerde yaşamak, her geçen gün insanlar için daha da zararlı bir yaşam şekli olmaya başlamıştır.
Hava; Fosil yakıtlar, doğal gaz, kömür ve petrol yakıtlarının her türlü motorlu taşıtlarca kullanımıyla, şehirleri çevreleyen sanayi bölgelerinin bacalarıyla, böcek zehirlerinin ve diğer kimyasalların havaya karışmasıyla, uzun mesafeli uçakların havaya saldığı gazlarla sürekli kirletilmekte ve yaşamı devam ettiren sağlıklı ve temiz bir nefes için gerekli bir madde olan içindeki oksijen azalmaktadır.

 Hava kirliliği her ne kadar dikkatimizden kaçan bir konu olsa da, kirliliğin yoğun olduğu büyük şehirlerde özellikle dikkate değer bir konudur.

Ozon tabakasının incelmesi, sera etkisiyle küresel ısınma, insanlarda hayvanlarda ve bitkilerde sayısız hastalık türünün görülmesi, dünya yiyecek kaynaklarının olumsuz etkilenmesi, deniz seviyesindeki değişiklik, olağandışı hava koşullarının ortaya çıkması ve ekosistemin genel olarak gördüğü zararlar...

Tüm bunlar hava kirliliğinin önemli bir pay sahibi olduğu genel kirlilikten kaynaklanmaktadır ve karşı karşıya olduğumuz bu durumla ilgili acil ve kesin bir önlem almamız gerekmektedir.

İnsanlar, özellikle büyük şehirlerde akciğerlerine havada bulunan inanılmaz miktarlarda birçok çeşit zehirli madde doldurmaktadırlar. Bu durum, insan ömrünü kısaltan etmenlere bir yenisini daha eklemektedir. Çünkü insan bünyesi ve diğer yaşam sistemleri böyle bir zehirle başa çıkmak üzere yaratılmamıştır ve bu zehirlerin oluşturduğu hava kirliliği çok hızlı bir hücre yıkımına sebep olmaktadır.

İnsan sağlığını bozan bu etmenlerin yanı sıra, şehirlerin ve yakındaki alanların gökyüzü yoğunlaşır ve yüksek derecede pozitif iyonize hale gelir. Hava şartlarının kötüleşmesi ve bazen asit yağmurlarına ya da yıkıma yol açan sellere dönüşen beklenmeyen yağmurların oluşmasının bir nedeni de bu pozitif iyonlaşmadır.

Yeryüzüne kar ve asit yağmuru olarak geri dönen bu hava kirliliği, insan yaşamındaki kötü etkilerinin yanı sıra, heykellerde ve  binalarda paslanmaya, aşınmaya, tarım mahsullerinin zarar görmesine, göllerin ve akarsuların balıklar ve diğer su canlıları için yaşamaya elverişsiz yerler olmasına sebep olur.

İnsan ırkının devam eden evrim ve gelişiminin devamı için havamızı gerçek ve kalıcı bir çözümle temizlemek acil bir ihtiyaçtır. Eğer hava kirliliği sorununa bir çözüm getiremezsek ve hava temizliği için bilinçli çalışmalar yapmazsak kendi kendimizi yıkıma mahkum edeceğiz.

Bazı ülkelerde 1970 yılından beri hava kirliliği konusunda ciddi bilinçlendirme çalışmaları yapıldı, 1988 yılındaysa, hava kirliliğine yol açan faktörlerin ortadan kaldırılması ya da azaltılması, kirliliğin tamamen önüne geçilmesi ve bu konuda ülkelerin ortak aksiyonlar alabilmeleri için uluslararası anlaşmalar imzalandı.

Yine de, gittikçe artan dünya nüfusu, alınan kararların tüm dünyada aynı anda yürütülmesinin zorluğu ve hava kirliliğiyle mücadele etmenin üçüncü dünya ülkelerinin karşılayamayacağı kadar yüksek maliyetleri, bizi herkesin kullanabileceği ve kolayca uygulanabilecek bir çözüm bulmaya zorluyor.

Çevreyi, dünyanın kirletilmeden ve zarar görmeden önceki haline geri getirmek gerçekten çok uzak ve ulaşılması zor bir hedef gibi gözüküyor ancak kirliliği Dünya’ya faydalı bir maddeye dönüştürebilmek bugün Sayın Ayhan DOYUK’un bizlere sunduğu çözümle mümkündür. Bu amaçla, bugüne kadar yaptığımız hataların bize öğrettiği bilgi ve deneyimlerin ışığında, artık hava kirliliğinin olmadığı bir dünyada yaşamak için uygun sistemleri uygulamaya koymamız gerekmektedir.

Sayın Ayhan DOYUK, hava kirliliği alanında AyDo World Projects Celaning Air Safe adıyla bize, tekrar içinde kaliteli bir havanın gerektirdiği kadar oksijen bulunduran, saf ve temiz bir hava solumaya yarayan ve İnsan, hayvan ve bitkilerin temiz hava ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem geliştirilmiştir.

AyDo™ Water SIW Hava Rehabilitasyon Sistemleri küçük, orta ve endüstriyel olmak üzere değişik tip ve ölçeklerde projelendirilip üretilmektedir. AyDo™ Water SIW Hava Rehabilitasyon Sistemleri kapalı ortamlardaki kirli havayı içine alıp, dört aşamada rehabilite etmektedir. Önce havada bulunan inorganik bileşikler, sonra organik bileşikler ve daha sonra da mikrobiyolojik bileşikler amino asitlere indirgenerek hava hücreleri temizlenir. Son olarak hava hücreleri oksijen ile zenginleştirilerek ortama geri verilir. Sirkülasyon işlemi belli bir hızda sürekli devam ettiğinden kapalı mekanın havasının temiz ve kaliteli kalması sağlanmış olmaktadır

Gezegenimizin içinde bulunduğu bu acil durum, bizi bu soruna, sorunun temellerine ve etkilerine karşı mümkün olduğu kadar kısa süre içinde tüm cephelerden savaşmamız gerektiğini hatırlatmaktadır.

Problemin ciddiye almayabileceğimiz hiçbir yönü yoktur ve tüm yönleriyle ele alınıp mücadele edilmesi gerekmektedir.

Çevresel sorunlarımıza karşı gerçek çözümü Sayın Ayhan Doyuk bize sunmaktadır ve bu çözüm artık kullanıma hazır bir şekilde elimizdedir.

(Maden Ocakları ve Sanayi Tesislerinde)

AyDo™ Water SIW Air Safe, özellikle Kömür Madenlerimizde olası yangınları önlemek ve oluşan gazları absorbe ederek patlama riskini ortadan kaldırma özelliklerine sahip yer yüzündeki tek üründür. Kömür tutuşmaları sonucu ortaya çıkan toz ve dumanı arındırılıp temizler.

Madenlerde iki ayrı AyDo™ Water SIW ürünü kullanılmaktadır, AyDo™ Water SIW Flame Safe ve AyDo™ Water SIW Air Safe.

Bu işlemler sırasında kömürün cinsine ve kalitesine bağlı olmak üzere sülfür ve kükürt oranları ciddi oranlarda düşürülür. Bu yeni katı yakıtın kalori değeri ilk halinden çok daha yüksek, is ve dumanı da eskisinden çok daha az olacaktır. Bu nedenle de kullanılırken artık çevreye ve canlılara zarar veremeyecektir.

AyDo™ Water Air Safe, sanayi tesisleri, maden ocakları vb yerlerde askıdaki partikülleri kuşatarak onları yere indirip zararsız hale getirirken ortamdaki havayı süratle temiz ve solunabilir hale getirir.

Ayrıca her türlü baca çıkışlarına ve duman odaklarına uygulanabilen AyDo™ Water SIW Air Safe, çevreye ve canlılara zararlı yanmış kömür tozları vb. maddeleri kuşatır.

Özellikle kömürün yoğunlukla yakıldığı bölgelerde, yaşam alanlarının üzerinde oluşan yoğun duman ve havakirliliği bu soruna karşı ciddi bir önlem alınmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

Her türlü kapalı mekanların (yeraltı, yerüstü, denizaltı) temiz hava ihtiyacını sağlamaktadır.

 

Ürünlerimiz gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK