|  |   | 

Kirletilmiş Suların Rehabilitesi

 AyDo™ Water Süper İyonize Su (SIW), İnorganik ve Organik atıklarla kirlenmiş suları patojenik bakterilerden ve toksik maddelerden arındırır ve ekonomik bir biçimde endüstride yeniden kullanıma kazandırır. AyDo™ Water SIW; dere, artezyen vb. suları rehabilite ederek içme suyu haline getirir.

 Su rehabilite sistemlerinin ev tipi, endüstriyel tipi ve elde taşınabilir olmak üzere değişik ölçeklerde üretimi yapılmaktadır.

Bu ölçeklerin başlıcalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

  • Şehir şebeke suyu (çeşme suyu) Rehabilitesi,
  • Şehir kanalizasyon suyu Rehabilitesi,
  • Endüstriyel atık su Rehabilitesi,
  • Gölet, göl, nehir veya denizlerdeki su kirliliği Rehabilitesi,
  • Yüzme havuzlarının Rehabilitesi,
  • Araç Yıkama ile kirletilen suların Rehabilitesi 

 TOKSİK MADDELERİN HAVAYA KARIŞMASI

 Atık sular, havaya toksik kanserojen maddeler salmaktadır. Bu maddeler kirli atık suların taşınması ve boşaltılması sırasında buharlaşarak havaya yayılmaktadır. Bu da hava kirliliğine yol açarak,  büyük yerleşim merkezlerinde milyonlarca insanın yaşam sağlığını  ciddi ölçüde tehlikeye atmaktadır.

KANALİZASYON ÇAMURUNDAKİ TOKSİK KİRLENME

Bu atıklar her yıl yüz binlerce ton ağırlığında bir çamur kütlesinin oluşmasına neden olmakta ve oluşan bu çamur yapısındaki zehirli maddeler mikroorganizma ve bitkilerin yaşamasına ve gelişmesine engel olup, doğayı tahrip etmektedir. Sistemin içindeki toksik maddeler, evlerden ve sanayi kuruluşlarından gelen kimyasal atıklardır. Toksik kimyasallar iki değişik yerden kaynaklanmaktadır.

Zararlı atıklarını kanalizasyonlara boşaltan sanayi kuruluşları,

*  Boya, temizlik maddesi, çözücü v.b. diğer ürünlerin içerdiği toksik kimyasalları  kanalizasyona boşaltan ev, işyeri hastane v.b. kuruluşlar.

Suların dört ana kirlenme nedeni vardır;

1- Kirli havanın suyla teması,

2- Kontrollü ve kontrolsüz evsel ve endüstriyel atık suların doğal kaynaklara kirli olarak atılması,

3- Zararlı atık ve çöplerin yağmur, rüzgar ya da benzeri diğer akıntılar vasıtasıyla zaman içinde bir yol  bulup yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına karışması,

4- Taşımacılıkta kullanılan araçların oluşturduğu çeşitli kirlilikler.

   

AyDo™ World Projects System formülleri problemlere göre sınıflandırılır ve kullanıldıkları alanlara göre mineralize edilirler. Formüller istenildiğinde Bazik, Alkali ve Nötr ortamlara göre hazırlanırlar. AyDo™ Water SIW ’nin güçlü bir katalizör özelliği vardır ve istenilen kontrollerde kullanılabilir.

Atık su ve kanalizasyon sistemleri, her yıl milyarlarca toksik kimyasal maddeyi çevreye boşaltmaktadır. Bu da çevre kirliliğine yol açan en büyük etkenlerden biri olarak gösterilebilir.

AyDo™ Water SIW suya eklendikten hemen sonra sudaki BOD ve COD oranlarında %60’lık bir düşüş görülecektir.  Daha sonra AyDo™ Water SIW su moleküllerinin arasını açacağından suyun içine %30 – %40 oranında daha fazla hava girişi olur.  Bu yolla sudan daha çok Hidrojen çıkışı, daha fazla Oksijen girişi olur.

Bu suyun yeniden dönüşümüdür, bu yolla suyu özgürleştirip arındırırız. Suyun sadece yüzeyi değil tamamında moleküller genişler ve Hidrokarbon bağları yıkılır. Böylece sudaki tüm kirlilik, etkisiz hale gelip bionutrient’e dönüşür. Bu kısa süreç de oluşan çok az miktardaki bulutumsu malzeme suyun yüzeyine yükseltilerek Doğal Organik Gübre olarak dışarı alınır ya da ihtiyacımız yoksa Organik Balık Yemi olarak dibe çökeltilir. Artık bu su, çok temiz bir sudur.

Şu anda Dünya üzerinde hiçbir teknoloji böyle bir dönüşüm sürecini gerçekleştiremez.

Size sudaki BOD ve COD değerlerinin nasıl bir anda böyle düşürüldüğünü izah edebiliriz.

Sudaki COD değeri 21 gün içinde 0’dan yükselir ve tekrar 0’a düşer. Bu süreç suyu tamamen dengeli hale getirir. Fakat aynı zamanda sudaki ağır metallere ne olur?

Sudaki ağır metaller kuşatılır. Ağır metaller zehirlidir ve suda Hidrokarbon kirliliği bulunduğunda yüksek oranda ağır metal de gözlemlenir. Vücut sıvılarındaki ağır metalleri terleme yoluyla dışarı atabiliriz. ancak vücudumuz dengede olmadığında (hasta olduğumuzda) ağır metallerin etkisi daha fazla olur. Aynı şey su için de geçerlidir. Nato Laboratvuarlarında yapılan testlerde görülmüştür ki AyDo™ Water SIW dışındaki normal teknolojilerle sudaki ağır metal oranını 0,1’e indirmek olanaksızdır.

Bu olanaksızlığın nedeni, sudaki Hidrokarbonların normal teknolojilerle temizlenememesindendir.  Bu yüzdendir ki bir çok bilim adaımı bizimle tanışana ve ekibimizle çalışana kadar bu testin sonuçlarınainanamamıştır. Aslında suyun içindeki ağır metallerin değeri 0,007 iken, suyun içinde zehirli maddeler bulunurken ağır metaller kendini 1.7 olarak göstermektedir. Ağır metaller, su kirliyken çok kirli olarak ölçülür ama aslında değerleri bu kadar yüksek değildir. Sadece daha etkilidir. Bu yüzden suda zehirli maddeler bulunduğunda yani su dengesizken ağır metaller kendilerini daha fazla gösterirler.

Bu yüzden örneğin su AyDo™ Water SIW ile işlenmeden önce ağır metal değeri 1.7 iken, AyDo™ Water SIW eklendikten sonraki değeri 0,1  ya da 0,03 gibi değerlere düşecektir.

Ağır metallere ne olur?

Ağır metaller kuşatılır ve su için artık bir sorun teşkil etmemektedirler, aynı şekilde su canlıları için de bir tehlike söz konusu değildir. Bunu ispatlamak için uzun zamandan beri her su temizleme işleminden beri temizlenen suyun içine bir balık atıyoruz. AyDo™ Water SIW eklendikten sonra suyun içindeki organik yanmadan kaynaklanan tüm metan gazı aktivitesini durdurur ve suyun moleküllerini genişleterek sıkı molekül bağlarını açar. Bu yolla sudaki tüm amonyak, nitrat ve alkol sıkı moleküler bağlardan kurtularak sudan çıkış yolu bulur ve serbest kalır.

Örneğin, akvaryum yaşamında 2 temel öğeye ihtiyaç duyulur.

Balık yemi ve oksijen.

Normalde akvaryumda Balık Yemi ya da Oksijen kesildiğinde balık yaşayamaz.  Bunun normal olduğunu düşünürüz ama bu gerçekte böyle değildir. Çünkü akvaryuma eklenen su aslında su değil sadece sıvıdır. Küçük gölcüklerde ya da su birikintilerinde sorunsuz yaşayan su canlıları görürüz.  Aynı sorunsuzluğu burada göremiyoruz, çünkü çeşme suyu aslında su değil sıvıdır. Balığın ve diğer su canlılarının ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Çeşme suyunun molekülleri çok sıkıdır. Ancak AyDo™ Water SIW ’nin moleküler bağları gevşektir. Eğer bu suya AyDo™ Water SIW eklerseniz çeşme suyunun sıkı moleküler bağları açılacak, suyun içine hava girebilecek ve akvaryumda hava pompasına artık ihtiyacımız kalmayacaktır. Akvaryumun tek ihtiyacı, bir İnsanın ihtiyaç duyduğunun yarısı kadar havanın içeri girebilmesidir.

Yüzme havuzlarında balıklarla beraber yüzebilirsiniz.  Çünkü her türlü su sadece temizlenip rehabilite edilmez, okyanuslarda yaptığımız gibi ayrıca dengeli bir hale de getirilir. Bu, suyun hiçbir harekete tabi tutulmadan kendini havalandırabilmesi durumudur.

Şimdi sizlere yüzme havuzlarını nehirleri ve gölleri nasıl temizlediğimizden kısaca bahsedelim.

Yüzme havuzlarında 10,000 lt. Su için 1 litre AyDo Water uygulanır.  İki farklı AyDo™ Water SIW formülümüz vardır. İlki pH dengeleyici, ikincisi yenileyici ve dengeleyicidir. AyDo™ Water SIW suya ilk kez dozajlandığında, klor ve diğer yabancı maddelerin moleküler bağlarını yıkar ve böylece suyu dengeli hale getirerek, kirlilikten arındırmış olur, kirlilik dibe çökertilerek bir filtre yardımıyla süzülür.

Suyu organik ya da inorganik kirlenmeden önce orijinalindeki hali neyse o hale getirebiliriz.  Bize deniz suyunun ya da başka bir tür suyun yapısının değişip değişmeyeceğini hep sorarlar.
Hayır, suyun karakterini değiştiremeyiz.

Deniz suyu içme suyu değildir, tatlı su içmek içindir. Deniz suyundan tuzsuz bir sıvı yapabiliriz, ancak bu defa gerekli mineralleri alamayacağız. Bu yüzden her zaman sıvıya değil gerçek suya ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz. Sadece sıvıyla, vücudumuzun sistemlerinin düzgün çalışabilmesi için gerekli olan mineral ve proteinleri alamayacağız. Bu yüzden başka yerlerden sıvı elde edilmesine karşıyız. Ancak eğer bize deniz suyundan çok temiz bir su yapıp yapamayacağımı sorarsanız; Evet, böyle bir sisteme sahibiz ve bunu son derece ekonomik bir yoldan halledebiliyoruz. İçme suyu kirlendiyse, bu suyu temizliyoruz.

AyDo™ Water SIW ile her türlü su temizlenebilir, ancak her su içilebilir değildir, çünkü suyun orijinal hali içme suyu değilde kullanma suyu olabilir. Bazen gayet saf doğal memba suları bile içindeki Bor ya da diğer maddelerin etkin olmasından dolayı içilebilir olmayabilir.

Kuyu suyunu bir motor yardımıyla yukarı çektiğimizde, içinde genellikle bakteri, demir ve diğer kirliliklerin olduğunu görürüz. Bu kuyuya AyDo™ Water SIW dozajladığımızda, sudaki her türlü sertlik, ağır metaller, bakteri ve kirlilik dibe çökecektir ve bu yolla yeraltı sularını daima temizleyebiliyoruz.

Ayrıca, yağmur sularını bir tank içinde biriktirip,  uygun AyDo™ Water SIW formülasyonu dozajlayarak tamamen temizleyebiliriz. Sudaki erimiş halde bulunan kirlilik, tankın dibine Organik Yem-Organik Gübre olarak çökelecektir. Alttan bir vana yardımı ile biriken bu oluşum dışarı alınarak ekonomide kullanılmaktadır.
Örneğin; Bir çok ülkede neredeyse her evin kendine ait 15 – 30 tonluk içme su depoları bulunmaktadır. Bu depolara AyDo™ Water SIW ekleyerek her türlü suyu kendi depolarında ev kullanımına hazır hale getirebiliyoruz.

Temel olarak suda orjinal halinden başka bir değişiklik olmaz. Eğer su kirlenmeden önce içilebilir su ise yine içilebilir hale gelecektir, eğer sadece kullanım suyu ise temizlendikten sonra yine sadece kullanım suyu olacaktır.

saygılarımızla

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK