|  |   | 

AyDo™ Water SIW Teknolojimizin Temeli

Dünyanın her yerinde, hayat veren ve yaşamı destekleyen bu madde – fiziksel olarak su – yaşam ve ölüm, hastalık ve sağlık, bütünlük ve hiçlik arasında bir arabulucudur. Su, ticari hakları saklı olan ana AyDo™ Water SIW formülünün taşıyıcısı ve ev sahibidir. AyDo™ Water SIW, mekanik, enerjik ve fiziksel yöntemlerle üretilmiştir.
Yüksek kalite doğal kaynak suyu ve AyDoWorld Projects SIW formülünün beraberliğinin sonucunda mükemmel sıvı formülü elde ediyoruz: AyDo™ Water SIW (Super Ionize Water)...

  AyDo™ Water SIW, yerine getirmesi gereken her bir görev için ayrı, ayrı özel olarak ayarlanmış ve optimize edilmiş olan formüllerimizin temelidir ve herbir ürününde %97’ye varan oranlarda yüksek kalite doğal kaynak suyu bulunur. Ana görevi, hidrokarbon kirliliğini kuşatmak, kirliliği biyolojik olarak zararsız, besleyici bir forma ve yağ asitlerine dönüştürmektir. ikincil görev olarak da tüm inorganik kirliliği kuşatmak ve zararsız hale getirmektir.
Mükümmel sıvı formülümüz AyDo™ Water SIW, “yaşamla” hayati derecede önemli ilişkisi olan bir maddedir. Örneğin, herhangi bir sorunu çözmek için suya, havaya, toprağa rastgele dökülen ya da eklenen izole bir madde değildir. Diğer moleküllerle tepkimeye girebilen, onları faydalı maddelere dönüştürebilen ve onlarla, taşıdığı aynı bilgiyi yani “yaşamı” paylaşabilen doğaya saygılı bir maddedir. Tepkime süreci tamamlandığında dahi, hiçbir değişiklik olmadan hala aynı yaşamsal bilgiyi taşımaya devam eder. AyDo™Water SIW’nin yapısı inanılmaz derecede güçlü ve şaşırtıcı derecede birleştiricidir.
                                      Mükemmel Çözgen, AyDo Water SIW (Süper İyonize Su).

Yüksek oranda Karbon ve Silikatla birlikte mineral çökeltileri içerir. Yaşamı güçlendiren ve devam ettiren mükemmel yapısı mikroskobik fotoğraflarla aşağıda gösterilmiştir.
Aşağıda AyDo™ SIW’nin elektronik mikroskopla çekilmiş üç resmi bulunmaktadır. Resimler kristalize formları ve bio enerjik yapıları göstermektedir:

Yapısının iki temel özelliğini anlamak için (yüksek adaptasyon ve direnç gücü) şeklini ve enerjisini inceleyerek anlamamız gerekir.

Aşağıda, Kirlian kamerasıyla çekilen resimlerde sıradan çeşme suyundaki enerji alanlarıyla, formülümüzle karıştırılan su arasındaki farkı görebilirsiniz. 

AYDO™ Water SIW ile
karıştırılan memba suyu

    Çeşme Suyu           

AYDO™ Water SIW ile
karıştırılan çeşme suyu

Suyun iki temel maddeden oluştuğu söylenir: Hidrojen ve oksijen. Formülü de oldukça basittir: H2O, ancak yapısı çok daha karmaşıktır. Sıvı formda olduğunda yaşamın kendisi gibi hareketli ve dinamik bir madde halini alır. İçeriğindeki Hidrojen diğer elementlerle güçlü bağlar kurarak yüksek adaptasyon sağlar, aynı zamanda kolayca çözülüp tekrar, tekrar bağ kuracak kadar da kırılgandır. 

AyDo™ Water SIW; su, toprak, hava temizliği, yangın, sanayi – ev temizliği, insan ya da hayvan bakımı alanlarında sorunlu bir bölgeye uygulandığında formül hemen kirliliği analiz edip Hidrokarbonları doğaya faydalı besin yapıtaşlarına ve aminoasitlere dönüştürüp ağır metalleri kuşatmaktır.

AyDo™ Water SIW’nin taşıyıcısı en iyi kalite memba suyudur ve Hidrokarbon moleküllerine giriş yapabilen, Karbon ve Hidrojen bağlarını yıkabilen, her iki maddenin Atomlarını serbest bırakabilen ve onları tekrar birleştirerek yeni biokimyasal tepkimeler yaptırabilen şaşırtıcı derecede güçlü ve enerji verilmiş bir formüldür.    

Bu dönüşümün sonuçlarından biri, nerede olursa olsun kirlenmiş ve yaşamsal özelliklerini kaybetmiş suların temizlenerek yeniden kazanılması ve kirlilikten arındırılmış, nefes alır bir hale geri dönüşmesidir. Yirmibir günün sonunda süreç tamamlanmış, suyun içindeki kirletici maddelerin dönüşümü tamamlanmış ve tüm kirlilik %100 geri dönüşmüştür. Artık, BOD ve COD değerleri sıfır’a çok yakındır.

Sonuçta ortaya çıkan bu su (H2O), kendini tekrarlayan yaratılış sürecinde dokunduğu her şeyin dönüşümünü gerçekleştirebilen, orijinal ve sağlıklı maddenin doğal olarak yapması gerektiği gibi kendini yeniden oluşturabilme yeteneğine sahip saf ve arınmış bir sudur. Bu yüzden, havadaki Oksijeni Nitrojeni, Karbondioksiti ve topraktaki Potasyum, Kalsiyum, Manganez, Sodyum ve az miktardaki diğer mineralleri içinde hapsetme özelliğine yeniden sahip olacaktır.

 Süreç tamamlandığında, Oksijen miktarı %60 - 70 oranında artar, Hidrokarbon moleküllerinin sıkı bağlarının çözülmesi sonucu ise, havadaki Oksijenin %25.5-30 ’u maddelerin doğal dengelerindeyken normal nefes alma hareketi sonucu suyun ya da toprağın içine alınır. Tüm bu tepkimeler sırasında su molekülleri çok önemli bir rol oynar. Böylece, kısmi olarak serbest kalan Hidrojen, karakteristik eğilimiyle Atmosfere dahil olur.

Dönüştürülecek maddenin özel karakteri ve kendine özgü ağırlığına bağlı olarak, bekletilerek, iyileştirilerek ve sağlığına kavuşturularak ileriki kullanımlar için saklanabilir ya da çökeltilerek doğal besin (protein) ya da gübre olarak kullanılabilir. Bu çökeltme ve doğal besin – gübreye dönüştürme süreci, formül kirlenmiş sulara tatbik edildiğinde gözle görülebilir ve kolayca açıklanabilir. Aynı durum toprak, ateş ve hava için de geçerlidir ancak su temizleme süreci kadar kolayca gözle görülemez. Yine de Su, formülün taşıyıcı maddesi olduğundan ve formül her zaman aynı işlevi gerçekleştireceğinden, her durum için aynı kural geçerlidir.

Aşağıda, tepkime süreci resim ve animasyonla açıklanmıştır.


  Animasyon için tıklayınız

AyDo Water SIW, Hidrokarbon yapıların içerisindeki tüm Karbon bağlarını kırar. Burada o anda çok fazla kimyasal yapılanma gerçekleşir. En dikkat çekici olanı; Hidrojen ve Oksijenin ayrılıp serbest kalarak atmosfere dağılmasıdır. Karbon çökelerek Bio-nutrient ‘ e (organik yem/protein’e) dönüşür. Diğer elementler kuşatılmış olduğundan, sonsuza kadar zararsız hale gelmişlerdir. Su kristal berraklığında ve yeniden yaşam sürdürmek için mümkün hale gelmiş olur.

Kirliliğin bulunduğu zaman ki sıkı moleküler bağların aksine, doğada bulunan maddelere formül uygulandığında moleküler bağlar genleşmektedir. Bu genleşme işleminin diğer sonuçları şunlardır:

  • Ağır metaller ve diğer zararlı kimyasal bileşikler kuşatılarak, çökelti halinde küçülüp zararsız hale getirilir.
  • Diğer organik katkılar doğal besin maddesine ya da doğal gübreye dönüşür.

    • Zararlı Virüs ve Bakteriler de kuşatılıp, izole edilildiğinden artık Sodyum moleküllerinden faydalanamazlar ve zaman içinde zararsız hale gelirler.

 

 Kirliliğin bulunduğu ortama AyDo Water SIW uygulandığında, moleküller arasındaki bağlar genişler. Zehirlenmeye sebep olan kirlilik ağı açılır ve delinir. Aynı anda bu sıkı ağa hapsedilen ve kirliliğe yol açan tüm elementler (örneğin amonyum ve nitrojen) serbest kalır. Su tekrar hava ve topraktaki diğer maddelerle etkileşim yapabilecek duruma gelir. Hidrokarbonların dönüşümü ve zararlı maddelerin izole edilmesi süreci çoktan başlamıştır.

Ortam tekrar NEFES ALMAKTADIR.

AyDo™ Water SIW, saf kristal sıvı durumunda olduğundan, Hidrokarbon moleküllerinin yıkım süreci sırasında aynı anda şu tepkimeler de gerçekleşmektedir:

 

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK