|  |   | 

Neden Su Bazlı Formül

Suyun özellikleri, karakteristiği, yapısı ve Gezegendeki yaşamın devamı ve gelişimi üzerindeki hayati önemi her geçen gün İnsanlarca daha iyi anlaşılmaktadır. Ancak bu bilgiler, elimizdeki suyun ilk yaratıldığı gibi mükemmel su olduğu varsayımı üzerine kurulu bilgilerdir. Çok istisnai durumlar dışında yeryüzünde artık “mükemmel su” kalmamıştır ve kalan çok az miktardaki bu “mükemmel su” artık Dünya’nın ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar azdır.

Geçmiş yıllarda, iyi sonuçlar veren su temizleme ve iyileştirme projeleri üzerinde çalışılmıştır. Ancak unutulmamalıdır ki, geliştirilen ve iyileştirilen su, az ya da çok temiz bir sudur.

Burada şu sorular akla gelmektedir; 

Suyun enerji seviyeleri, frekansları ve titreşimleri, içerisinde taşıdığı yaşam bilgisinin barınamayacağı kadar kirlendiğinde ne yapacağız?

Suyu kimyasallarla arıtma, ultra viyole ışınlar ve diğer yapay yollarla temizleme yöntemlerini kullandıktan sonra, artık suyun canlı olmadığını ve hayatı sürdürme yeteneğinin kaybolduğunu anlayınca ne yapacağız ?

Bu yöntemlerin çok önemli olduğunu kesinlikle kabul ediyoruz, ancak karşı karşıya olduğumuz sorunun fiziksel koşullarından dolayı yeterli değiller. Çevresel sorunlarımıza karşı AyDo™ Water SIW kullanıldığında kesin bir çözüm elde edebiliriz. AyDo™ Water SIW, sorunların fiziksel düzeylerinde olduğu kadar, enerji düzeyleri üzerinde de çalışan bir formüldür. Sorun fiziksel düzeylerde çözülür çözülmez, enerji düzeyi yükselecek ve titreşim frekansları yaşam bilgisini tekrar taşımaya başlayacaktır.

Su, doğa için sadece bir hediye değildir. Aynı zamanda, hayvan ve insanların vücudunda yaşamın var olması ve sürdürülebilmesi açısından en önemli elementtir. İnsan ve hayvanların vücudundaki su oranı %75’ten fazladır. Bunun anlamı, hücrelerimizde ve vücut sıvılarımızda iyi kalitede su bulundurarak; hücrelerimizin Oksitlenmesini yavaşlatıp yaşlanmasını geciktirebilir, kanımızın daha iyi Oksijenlenmesini ve temizlenmesini sağlayabilir ve enerji seviyemizi şaşırtıcı şekilde yükseltebiliriz. Daha uzun bir yaşam, vücudumuzun sağlıklı bir yapıda bulunmasına ve vücudumuzun kendini yenileyebilme kapasitesine bağlıdır. Doğru pH seviyesi, her anlamda doğru beslenme ve beslenme içinde doğru bir yenileyici madde:

                                                                          İYİ SU .


Sayın Ayhan Doyuk’un AyDo™ Water SIW teknolojisinin karakteristik özellikleri konusunda araştırma yapan bilim adamları, AyDo™ Water SIW  uygulanarak rehabilite edilmiş maddelerle, rehabilite edilmemiş ya da sadece “tanık madde” olan çeşme suyuyla temizlenmiş maddeler arasındaki dikkate değer farklar tespit ettiler.

Bunlara bir örnek, araştırmacı Marie Françoise Tenson’un Fransa’daki laboratuvarında yürüttüğü Kristalografik çalışmalardır. Burada önce AyDo™ Water SIW, ekmek ve lakteol içinde kullanılmış ve sonra da AyDo™ Water SIW yerine “tanık madde” olarak normal çeşme suyu kullanılmıştır.

Normal Suyla hazırlanmış        
Ekmek Hamuru 
AyDo Water SIW Katkılı Suyla hazırlanmış Ekmek Hamuru

 

Tenson’un araştırmasında AyDo™ Water’in uygulandığı ekmek ve Lakteol’de, normal çeşme suyu tatbik edilenlere kıyasla gözle görülür önemli farklar tespit edilmiştir.

Ekmeğin yaşlanması ile birlikte Lakteoldeki Oksitlenmenin de ciddi oranda azaldığı tespit edilmiştir. Daha da ötesi, çeşme suyunun tatbik edildiği yaşlı ve sıkı moleküler bağlı ekmek ve Lakteol moleküllerinin tersine AyDo™ Water’in uygulandığı ekmek moleküllerinin kristalize bir desende ve düzenli bir yapıda olduğu gözlemlenmiştir.

 

  Aşağıdaki resimlerde, bazı testlerden alınan örnekleri göreceksiniz. Bu testler insan tüketimi için üretilmiş AyDo™ Water SIW teknolojisinin mucidi Sayın Ayhan Doyuk’un doğrudan gözlemlediği, birçok doktor ve uzmanlar tarafından yıllardan beri yapılan binlerce testten sadece birkaçıdır. Bu testler, konferanslar sırasında birçok doktor tarafından yapılmış canlı testlerdir. Bu canlı gösteriler ve testlerde "karanlık alan" mikroskobuyla kan testleri ve çeşitli araçlarla vücuttaki enerji seviyesinin ölçümleri yapılmıştır.

Testler, konferans izleyicileri arasından rastgele seçilen kişiler üzerinde yapılmıştır. Bu kişilerin kan değerleri AyDo™ Water SIW içtikten hemen önce ve AyDo™ Water SIW içtikten 20 dakika sonra tekrar ölçüldü. Bu ölçümler arasındaki şaşırtıcı farkları aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

AyDo™ Water SIW içmeden önce Kandaki Alyuvarlar birbirlerine oldukça yakın ve yavaş dolaşmaktadırlar. Renklerinin soluk olması oksijen taşıma seviyelerinin düşük olduğununa işaret etmektedir.  

AyDo™ Water SIW içtikten 20 dakika sonra Alyuvarların Kandaki hali; araları açık, daha rahat dolaşıma sahipler ve oksijen taşıma kapasiteleri arttığından renkleri daha da parlaktır.

AyDo™ Water SIW’in yakın ilişkisine geri dönersek; suyun arıtılması sırasında, kirlilik ve düşük enerji düzeylerinden kaynaklanan dağınık ve kaotik moleküler yapı, mükemmel kristal bir yapıya dönüşecektir. Böylece su, bir kez daha sağlıklı ve gerçek arı bir su haline gelir.
Aşağıda mikroskopla çekilen, bu iki resim açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde AyDo™ Water SIW ile çeşme suyu molekülleri arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Dr. David Schweitzer tarafından mikroskopla çekilen bu iki resim kolloidler ve biofotonlar arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Yapısal halde olmayan ya da “kaotik” yapıdaki çeşme suyu molekülü 

Mükemmel yapılanmış kristal desenli
AyDo™ Water SIW molekülü

Eğer kolloidler – sıvı içinde asılı kalan partiküller – aynı çap büyüklüğüne ve/veya aynı elektriksel yüke sahipse, kendi kendilerine kollodial kristaller olarak anılan üç boyutlu kristalize yapıya bürünürler. Kolloidlerin çapı ve birbiriyle etkileşimiyle şekillenen bu kristallerin kafes yapısı, görülebilir ışığın dalga boyu sırasında olabilir. (kuantum fenomeninin göstergesi olan, ışığın fotonlar cinsinden tüm biyolojik sistemlerce emilmesi).


Böylece bu kristal formdaki partiküller (kolloidler) ve bio fotonlar (biyolojik yaşam sistemi tarafından ışık soğurulması) arasındaki ilişki Dr. Schweitzer’in ya da araştırmacı Marie Françoise Tenson’un resimlerindeki gibi bir mikroskop fotografıyla, gözlenen bir maddenin optik deseninde ve yapısında neler olduğunu bize gösterebilir. Bu resim, aynı zamanda ışığın soğurulması ve kolloidlerin desenine göre gözlenen maddenin varolan enerji düzeyini de gösterir. Bu enerji düzeyi de, aynı zamanda, gözlenen elementin içindeki yaşam seviyesinin de bir göstergesidir.

Dr. Schweitzer’in çalışmaları ve gözlemleri, çeşme suyunun enerji düzeyi ve yapısal bakımdan ölü olduğunu, ancak AyDo™ Water SIW ’in mükemmel bir yapılanmaya sahip ve canlı olduğunu göstermiştir. 

Belirtilmesi gereken çok önemli başka bir yön de AyDo™ Water SIW ‘in kan hücreleri üzerindeki müthiş etkisidir. Kan hücreleri, AyDo™ Water SIW ile hücre yaşlanmalarını azaltmış, enerji seviyesini yükseltmiş, hücre hareketliliğini etkilemiş ve oksijen taşıma kapasitesi artmıştır.


Araştırmacı Marie Françoise Tenson’un araştırmaları da çeşme suyunun tatbik edildiği maddeler içinde yaşam barındıramayacağını, çünkü bu maddelerin kısa bir süre içinde mayalandığını, bozulduğunu ve moleküllerinin kristalize olmayan dağınık ve kaotik bir desen gösterdiğini ortaya koymuştur. Ancak, aynı maddelere AyDo™ Water SIW uygulandığında, bu maddeler çok daha uzun bir süre boyunca bozulmadan ve mayalanmadan kalabilmiş ve mükemmel kristal desenli bir moleküler yapıya sahip olmuştur.

Belirtilmesi gereken diğer bir konu da AyDo™ Water SIW 'in içildikten sonra, kan hücrelerinin hücre yaşlanmasını azaltması, enerji seviyesini yükseltmesi, hücre hareketliliğinin artması ve oksijen taşıma kapasitesinin yükselmesidir. Tüm bunlar insan tüketimi için özel olarak geliştirilen Aydo™ SIW Sağlık Suyu’nun pozitif etkilerine işaret etmektedir. AyDo™ Water SIW Sağlık Suyu ile, bağışıklık sistemi güçlenerek vücut hücrelerinin yenilenmesi hızlanacak, vücudumuzun tüm sistemleri daha sağlıklı ve dirençli çalışacaktır. Vücudumuz; hızlı yaşlanmaya ve hücre oksidasyonuna yol açan pozitif iyonlardan ve toksinlerden hızla arınacak ve daha uzun bir yaşam için sağlıklı ve dengeli bir şekilde çalışacaktır.

 Buradan edinilen bilgiler bize formülümüzün nasıl mükemmel bir enerji iletkeni olduğunu göstermektedir. Formülümüzde bio fotonların yoğunluğu yüksektir ve kolloidlerle etkileşimi mükemmel sıralı bir kristalize düzen gösterir.


Kolloidler elektrik yüklenebildiği ve böylece uzun menzilli güçlerle etkileşebildiği gibi, düzenli, seri halindeki kristal desen saf ve temiz enerji için mükemmel bir iletken tel haline gelir. Bu telde sıkı elektrik ağlarının oluşturduğu kirletici elektromanyetik dalgalar, kirletici elektriksel alanlar ve kısa devre ya da elektroşok riski yoktur. Sadece temiz ve güvenli enerji iletimi vardır!
Kolloidler ve biofotonlar arasındaki ilişkilerin mikroskobik resimlerle gösterildiği ve bize AyDo™ Water SIW ’in performansı hakkında geniş bilgi veren bu deneyin yanında, çok basit bir deney bize formülün diğer özelliklerini de gösterecektir.

Örneğin, AyDo™ Water SIW, yağ ile karıştırıldığında ve yağı yağ asitlerine ve aminoasitlere parçaladığında ortaya çıkan jel, lazer ışınlarını geçirmeyecektir. Bu deney AyDo™ Water SIW ’in fotonları hapsedip yönünü değiştirerek geçirmeme özelliğini göstermektedir. AyDo™ Water SIW ’in bu özelliği başka bir ilginç araştırma ve geliştirme penceresini ardına kadar açmaktadır: Optik Bilimi. 

                                                                                               Fotograf: Minaolen Magazine 

Sayın Ayhan Doyuk’un AyDo™ Water SIW Formülü hakkında bilinmesi gereken diğer bir özellik ise, formülün mükemmel bir katalizör olduğudur.

Bilindiği gibi değişik akışkanlıkta, değişik sıcaklıkta, değişik moleküler ağırlıktaki maddeler karıştırılamazlar. Asit ve baz, aralarındaki farklı evrelerde karışmazlar. Kimyagerler, yüksek kalitede ürünler elde etmek amacıyla optimum koşullarda yürütülmek üzere bazı organik tepkimeler dizayn etmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için, doğru katalizörün hangisi olduğunu, tepkimenin tek yönlü mü yoksa çift yönlü mü olduğunu ve denge konumundan nasıl yararlanacağını mutlaka bilmek zorundalardır. Yani katalizörler (hızlandırıcılar) hızlı kimyasal tepkimeler için sık sık gereklidir. İşte AyDo™ Water SIW, daha önce yapılamayanı ve herhangi bir olağanüstü durumda bile mümkün olmayanı mümkün hale getirmiştir. Ana formül AyDo™ Water SIW ’in heterojen olma, tepkimeye girme, katalist (hızlandırıcı) olma, tepkime sonrası kalan zararlı maddeleri soğurma ve izole etme özellikleri sayesinde artık doğal olarak karıştırılamayan maddeler karıştırılabilmektedir.

Formülümüzün, tepkimelerin dengesine müdahale etmeden molekülleri ayrıştırma, dönüştürme ve tepkimeleri hızlandırma konusunda en güçlü katalist olduğunu belirtebiliriz.
Evrendeki her maddenin farklı bir görevi vardır. Ancak, kirliliğin ve birçok kimyasal maddenin bir araya geldiği durumlarda bu maddeler; zehirli, kimyasal yapısından ve moleküler bağlarından dolayı doğanın dönüşümünü gerçekleştiremediği zararlı bir hale bürünürler. Formülümüz, mükemmel bir moleküler katalist olarak; her bir maddeyi kuşatarak bu zehirli bileşimleri içinde ayrıştırır ve her birini ayrı, ayrı kontrol altına alır, ancak tüm bu işlemleri aynı anda ve inanılmaz bir hızda gerçekleştirir.
Yukarıda belirtilen tüm bu gerçeklerin yanı sıra, kimyasal bileşiklerin iki ayrı türü olan Asitler ve Bazların, dengenin sağlanması için gerekli ve dengeleyici elementler olarak birbirinin tam tersi karakterlere sahip olduğu keşfedilmiştir. Bu durumda, AyDo™ Water, tatbik edildiği her yerde bu iki birbirinin tersi maddenin kalıcı dengesini mükemmel şekilde kurarak sabit pH değeri olarak 7.0’ı sağlar.

Zararlı maddelerin kuşatılması, küçültülmesi ve kuşatılması sırasında, katalizasyon (hızlandırma), pH dengeleme ve zararlı maddelerden arındırma işlemleri de gerçekleşir.
AyDo™ SIW ürünleri sadece tek olan bir formül değil, AyDo™ Water SIW ’in her bir ayrı amaç için özel olarak geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmış değişik ürünlerdir.

AyDo™ SIW, her türden tüm maddeleri karıştırabilmeyi, tümünü aynı anda rehabilite etmeyi ve çözülmesi gereken her tür sorun için ayrı çözümler üretebilmeyi mümkün kılar.
Artık formülümüzün aynı anda ne kadar özelliğe sahip olduğunu ve tüm bu özelliklerin yerleşmiş tüm bilimsel yargılara karşı birer devrim oluşturabileceklerini ve dünyada yepyeni teknolojilerin eşiğinde olduğumuzu görebiliyoruz.

Uzun yıllardan sonra artık Sayın Ayhan Doyuk, her bir ayrı çevresel sorun için geliştirilmiş özel bir formülü, sistemleri, bilgi birikimi ve deneyimi olduğunu söyleyebilmektedir.
Son olarak, formülümüzün parametlerine baktığımızda, formülün yaşamın çok basit bir ilkesini içinde barındırdığını bilerek, Ayhan Doyuk’un geliştirdiği ve AyDo™ World  Projects kanalıyla dünyaya sunduğu AyDo™ Water SIW, her bir durum için ayrıca şekillendirilerek değişik amaçlar için kullanılabilir.

AyDo™ Water, gezegendeki güncel çevresel sorunların üstesinden gelebilme ve fiziksel zarar gören tüm alanlarda gerçek bir dönüşüm yapabilme şansı vermektedir.


Tüm anlatılmak istenileni tek bir cümlede özetlersek:

AyDo™ Water SIW, evrendeki yaşam döngüsünün, yaratılış ve dönüşüm sürecinin bir parçasıdır. Bu nedenle, kansere, aşınmaya, çürümeye neden olmayan zararsız ve zehirsiz bir maddedir.  Yaşamın devamı için tasarlanmış olup, yaşam çeşitliliğini koruyarak yaşamsal dönüşümü gerçekleştirir. 

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK