|  |   | 

AyDo™ Water SIW Radyasyon Giderici

  AyDo™ Water SIW uygun formül numunesinin (toplam alfa ve toplam beta) radyoaktivite seviyelerinin tayini, İstanbul Teknik Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü, Radyoizotop Laboratuvarında mevcut uygun Nal (TI) sintilasyon dedektörü vasıtasıyla yapılmıştır.

    Radyoaktivite seviyesi, esas itibariyle toplam alfa ve toplam beta sayımı olarak yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde,  radyoaktivite seviyesinin “düşük” olarak nitelenebileceği ve Haziran 1984 tarihli TS 266 – UDK. 663.6: 543 ‘de yayınlanan “İçme Suları” Türk Standardı’nın Çizelgesinde yer alan Alfa Radyoaktivitesi için 0.1 Bq/L.
Beta Radyoaktivitesi için tavsiye edilen 1 Bq/L ve müsaade edilecek maksimum miktar olan 10 Bq/L ‘den düşük olduğunun tespit edilmiştir.

 

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK