|  |   | 

İletkenlik

AyDo™ Water SIW Süper İletken ve Yalıtkandır

  AyDo™ Water Süper İyonize Suyun (SIW) formülasyonu elektrikli aletlerin yüzeylerine uyguladığı elektrik çarpmasını engeller. SIW formülleri farklı karakterlerde formülize edilerek Süper İletkenlik, Süper Yalıtkanlık ve Antikorozif özellikler kazandırılabilir.

AyDo™ Water SIW formülümüzde bio fotonların yoğunluğu yüksektir ve kolloidlerle etkileşimi mükemmel sıralı bir kristalize düzen gösterir.

AyDo™ Water SIW formülü, aynı anda hem iletken ve hem de yalıtkandır. Böyle bir durum Dünya da bir ilktir.

Kolloidler, elektrik yüklenebildiği ve böylece uzun menzilli güçlerle etkileşebildiği gibi, düzenli, seri halindeki kristal desen saf ve temiz enerji için mükemmel bir iletken tel haline gelir. Bu telde, sıkı elektrik ağlarının oluşturduğu kirletici elektromanyetik dalgalar, kirletici elektriksel alanlar ve kısa devre ya da elektroşok riski yoktur. Sadece temiz ve güvenli enerji iletimi vardır!

 

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK