|  |   | 

Yangınlarla Mücadele

AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher

Orman yangını ve petrol türevi yangınları nasıl söndürülebilir?
Bir orman yangınında AyDo™ Water SIW nasıl işler ?
Bu gibi soruların cevapları için, lütfen aşağıda sunduğumuz videoları izleyiniz.

 Bir ateş gördüğümüzde yakıcı maddenin Karbon olduğunu düşünürüz.  Fakat bu doğru değildir. Yakıcı olan madde Karbon değil Hidrojendir, Karbon yanan maddedir.

Yakıcı olan madde Hidrojen, Karbon yanan ve Oksijen ise yanma olayını güçlendirici maddedir.  Karbon küle dönüşür, kendi kendine yanamaz.

Günümüzde kullanılan yangın söndürücüler, Oksijeni keserlerse yangını oluşturan üçgeni parçalayarak yangını da kesecekleri prensibiyle Oksijene etki etmeye odaklanmaktadırlar.  Bu daima temel sorun olmuştur. Çünkü eğer Oksijen varsa, yangın söndürülemez ve Oksijen bloke edilemez, çünkü serbest elementtir ve atmosferimizde bol miktarda mevcuttur. Bu en önemli problemdir.

kızgın yağa su dökülmez

 Bilindiği üzere petrol yangının üzerine su püskürtülmez, çünkü çok miktarda Oksijen vardır. Hidrokarbonlar üzerinde su buharlaştığında, su taşıyıcı işlev görür ve yanmayı daha da arttırıp, yayar.

Normal su kuşatma yapamaz.

AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher güçlü formülasyonu, Hidrojeni Karbondan, Karbonu Oksijenden ayırarak karbonun üzerini nano bir film tabakası ile kuşatır. Karbon bloke olduğundan Hidrojene yakması için ihtiyacı olan ısıyı veremez, ateş  sönerken karbon da soğur ve böylece yanma işlemi de bitmiş olur. Serbest kalan Oksijen asli aktivitesini devam ettirerek ortamda nispeten solunabilir bir hava yaratır. AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher ile yangına müdahale edildiğinde çıkan dumanın beyaz olmasının sebebi, bu serbest kalan Oksijendendir.  Serbest kalan Oksijen ortamda nispeten solunabilir bir hava yaratacağından is ve duman zehirlenmeleri olmayacaktır.

Yangın tipleri:

A TİPİ YANGIN
Organik kökenli yangınlardır. Yanınca kül bırakan maddeler oluştururlar. Ağaç , kömür, kağıt, ot, selüloz, kauçuk, tekstil ürünleri, plastik vb.
B TİPİ YANGIN
Akaryakıt kökenli yangınlardır. Sıvı yanıcı maddelerin oluşturduğu yangınlardır. Benzin, benzol, mazot, fuel-oil, madeni yağlar, vernik, boya, tiner, alkol, aseton vb.
C TİPİ YANGIN
Gaz kökenli yangınlardır. Yanıcı gaz ve basınç altında sıvılaştırılmış gaz haldeki maddelerin oluşturdukları yangınlardır. Gazlar, metan, hidrojen, asetilen, lpg, doğal gaz vb.
D TİPİ YANGIN
Metal kökenli yangınlarıdır. Hafif metallerin oluşturdukları yangınlarıdır. Titanyum, uranyum, fosfor, sodyum, potasyum, alüminyum, magnezyum vb.
E TİPİ YANGIN
Elektrik kökenli yangınlardır. Elektrik trafo, pano vb.
F TİPİ YANGIN
Bitkisel ve hayvansal pişirme yağları ve yağların meydana getirdiği yangınlardır. F sınıfı yanıcı maddeler su ile temas ettiğinde parlama ve patlamalar meydana getirdikleri için hiçbir şekilde su ile müdahele edilememektedir.

Tüm yangın tipleri ile etkin mücadelede AyDo™ Water SIW özel formülü, iki farklı özellikte üretilmektedir.

  • Yangın söndürücü (Fire Extinguisher) özelliği,
  • Alev Almazlık (Flame Safe) özelliği.

Havada, Denizde, Karada halen kullanılan tüm İtfaiye araç gereçleri ile kolayca uygulanır. Uygulanması ve depolanması için özel aparat ve koşullar gerektirmez.

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK