|  |   | 

Göl&Gölet Suyu Bakım ve Temizliği

Doğanın tüm döngüsünde Dünya’daki yaşamın sürdürülmesi için ana element olan olan suyun kimyasal temizliği son derece önemli ve hassas bir konudur ve bu konu ele alınırken, AyDo™ SIW ’nin etkisini doğru anlamamız gerekir.

   İnsanlar durumun gerçek etkilerini henüz kavrayamamaktadır. Ancak, Dünyanın her yerinde su, günlük olarak kirlenmektedir ve bu kirlilik tüm yaşam sistemlerini olumsuz etkilemektedir. Okyanuslara, denizlere, nehirlere, göllere ya da büyük su kütlelerine baktığımızda aslında onları yok ettiğimizi anlayamıyoruz. Genellikle İnsanlar, bu kadar büyük alanlara baktıklarında, içlerindeki tüm kirliliğin bir şekilde dönüşümünün yapılabileceği ve yok olabileceği yanılgısıyla, her an suya her çeşit pisliği ve atık maddeleri iç rahatlığıyla dökmeye devam ederler.

Özellikle göletlerde, göllerde ve barajlarda, yani biriktirilerek akması engellenen ve suya hayatiyet ve dirilik kazandıran spiral hareketleri yapması engellenen sular, yaşam taşıyıcısı olmak yerine ölüm deposu haline gelmektedir. Bu suya inanılmaz oranlarda doğa tarafından dönüşümü yapılamayan zehirli maddeler eklendiğinde elde ettiğimiz sonuç, ölüm yüklü bir suyun güneş ışınlarıyla içindeki zehirli maddelerle birlikte buharlaşarak bulutlara karışması ve üzerimize yağması olacaktır. Yağan bu su, artık toprağı ve ekinleri besleme yeteneğine sahip sağlıklı ve temiz bir su değil, yeryüzünde gittikçe artan ve yayılan zehirli bir maddedir.
Su üzerinde birikmiş olan yağ tabakaları, hem Güneş ışınlarını geri yansıtarak suyun derinliklerine girmesine mani olmakta ve hem de su yeterince hava alamadığından suyun ısınmasına sebep olmaktadırlar. Bilindiği gibi ısınan suda oksijen önemli oranda azalmaktadır. Oksijen azalınca ve Güneş ışınları da derinlere gelemeyince sualtı bitki örtüsü canlılığını devam ettiremez. Bu durum sudaki tüm yaşam formlarını doğrudan olumsuz etkileyerek, canlı yaşamın geri dönülmez bir şekilde tahrip olmasına sebep olmaktadır.

Doğanın en önemli tamamlayıcılarından biri olan suyun ekolojik dengesinin en doğru şekilde sağlanması çok önemlidir ve bu iş yapılırken eş zamanlı medya destekli eğitime gerek bulunmaktadır.

Küçükçekmece Göl suyu
numunesinde 1 haftada
oluşan Bakteri miktarı

AyDo Water SIW ile işlenmiş
Küçükçekmece göl suyunda Bakteri oluşmamıştır.

 

Sağlıklı, çevre dostu ve klorsuz, balık, su bitkisi ve göl suyu bakımını yapar.

Göl&Göletlerde ve büyük akvaryumlarda suyun bakımını ve yosun kontrolünü sağlar.

Göl&Gölet suyunu temizler, berraklaştırır ve zararlı maddelerden arındırır.

Hareketli ve köklü tel yosunlar ile dip yosunlarının gelişimini engeller.

Kirletilmiş sulardaki organik ya da inorganik her türlü zararlı maddeleri etkisiz hale getirir ve kirden arındırır.

Sudaki pH dengesini sağlar.

Suda yaşayan balıkların ve su bitkilerinin bakımını yapar.

 

İlgili Alanlar

  • Ev atık sularının temizlenmesi ve arıtılması (akan sularda yeniden dönüşüm)
  • Endüstriyel atık sularının temizlenmesi ve arıtılması (akan sularda yeniden dönüşüm)
  • Kirlenmiş su depolarının temizlenmesi ve suyun arıtılması (tortulaşma yapan su depoları)
  • Barajların temizlenmesi ve suyun arıtılması
  • Akan suların (nehir, nehir havzası, su kaynakları ve su kuyuları) temizliği ve arıtılması
  • Göllerin ve göletlerin temizliği ve arıtılması (organik, bakteriyel ve inorganik kirlilik)
  • Okyanusların ve denizlerin temizliği ve arıtılması (okyanus suyu üzerindeki petrol atıkları, tüm deniz aşırı gemilerden akan sintine suları vb.)

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK