|  |   | 

Laser Işınları Emilimi

AyDo™ Water SIW formülünün çok önemli diğer bir özelliği de, Kolloidler ve biofotonlar arasındaki ilişkileridir. Yağ, AyDo™ Water SIW ile karıştırıldığında, Yağ Asitlerine ve Aminoasitlere parçalanır. Bunun sonucunda ortaya çıkan jel, fotonları bloke edilip yönü değiştirildiğinden, Lazer ışını dahil hiç bir ışığı geçirmeme özelliği kazanır. 

Eğer kolloidler – sıvı içinde asılı kalan partiküller – aynı çapsal büyüklüğe ve/ya da aynı elektriksel yüke sahipse, kendi kendilerine kollodial kristaller olarak anılan üç boyutlu kristalize yapıya bürünürler. Kolloidlerin çapı ve birbiriyle etkileşimiyle şekillenen bu kristallerin kafessel yapısı, görülebilir ışığın dalgaboyu sırasında olabilir. (kuantum fenomeninin göstergesi olan, ışığın fotonlar cinsinden tüm biyolojik sistemlerce emilmesi)

Böylece bu kristal formdaki partiküller (kolloidler) ve bio fotonlar (biyolojik yaşam sistemi tarafından ışık soğurulması) arasındaki ilişki, Dr. Schweitzer’in ya da araştırmacı Marie Françoise Tenson’un mikroskopla çekilen aşağıda sunulan fotograflarda ki gibi, gözlenen bir maddenin optik deseninde ve yapısında neler olduğunu bizlere göstermektedir. Bu resim, aynı zamanda ışığın soğurulması ve kolloidlerin desenine göre gözlenen maddenin varolan enerji düzeyini de gösterir. Bu enerji düzeyi, aynı zamanda, gözlenen elementin içindeki yaşam seviyesinin de bir göstergesidir.

   

Yapısal halde olmayan ya da “kaotik” 
yapıdaki çeşme suyu molekülü.

Mükemmel yapılanmış kristal desenli
AyDo Water SIW molekülü.

Mikroskopla çekilen, bu iki resim açıklamaya gerek bırakmayacak şekilde AyDo™ Water SIW ile çeşme suyu molekülleri arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Dr. David Schweitzer tarafından mikroskopla çekilden bu iki resim kolloidler ve biofotonlar arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

AyDo™ Water SIW’nin bu özelliği başka bir ilginç araştırma ve geliştirme penceresini ardına kadar açmaktadır: Optik Bilimi.  

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK