|  |   | 

 Yangın Sistemlerimiz

Uygarlığın gelişimi ve insanlığın rolü, insanoğlunun ateşi kontrol edebilmesiyle başladı. Günden güne bu güç, kontrol dışı yangınlara neden olmuş ve zaman içinde, zarar veren bu gücün kontrolünü ele geçirmek için değişik teknikler geliştirildi.

Önce su kullanıldı.

Daha sonra sanayinin gelişimiyle İnsanoğlu, suyun yetersiz kaldığını farkederek diğer yangın söndürme tekniklerini geliştirdi. Böylece, CO2, tozların ve en sonunda köpükler yangın söndürme amacıyla kullanılmaya başlandı.

Yangın, başlıca üç maddenin; yakıcı olan Hidrojen, yanan Karbon ve alevi besleyen Oksijen‘in ateşle temas ettiği an başlar. Buna ateş üçlüsü de denir.

- Ateşleme başladığında yakan Hidrojendir.
- Karbon yanan kısımdır ve daha sonra kül ya da kömür haline dönüşür.
- Oksijen ise yanmayı güçlendirmektedir.

Günümüzde kullanılan yangın söndürücüler, oksijeni kesmeyi esas alırlar. Böylece yangın üçgenini ortadan kaldırarak, yangının kesileceği ilkesine dayanmaktadırlar. Oysaki Oksijen serbest elementtir ve tüm atmosfer de bolca vardır ve kolaylıkla da bloke edilemez.

Bilindiği üzere petrol yangının üzerinede su püskürtülmez, çünkü çok miktarda Oksijen vardır. Hidrokarbonlar üzerinde su buharlaştığında, su taşıyıcı işlev görür ve yanmayı daha da arttırıp, yayar.

Normal su kuşatma yapamaz.

AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher güçlü formülasyonu, Hidrojeni Karbondan, Karbonu Oksijenden ayırarak karbonun üzerini nano bir film tabakası ile kuşatır. Karbon bloke olduğundan Hidrojene yakması için ihtiyacı olan ısıyı veremez, ateş  sönerken karbon da soğur. Serbest kalan Oksijen asli aktivitesini devam ettirerek ortamda nispeten solunabilir bir hava yaratır. AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher ile yangına müdahale edildiğinde çıkan dumanın beyaz olmasının sebebi, bu serbest kalan Oksijendendir.

Yangın söndürme süreci, ateş üçlüsünün birbirleriyle ilişkisinin kesilmesiyle yani bu üçlünün birinin ya da birden fazlasının etkisiz hale getirilmesi olarak algılanmalıdır.

Geçtiğimiz yıllarda teknolojideki büyük gelişmeler sanayinin tüm alanlarında kendini gösterdi, binlerce yeni sentetik madde üretildi. Ayrıca bu yeni maddelerin üretilmesi için birçok yeni üretim tesisleri kuruldu.

Bilindiği gibi standart yangın söndürme yöntemleri, bu yeni tür sentetik maddelerin (plastik, naylon, yeni petrokimyasallar ve türevleri vs.) yeniden tutuşmasını engellemekte yetersiz kalmaktadır. Şimdi size tamamıyla yepyeni bir teknoloji sunuyoruz…

Yangınlara müdahalelerde AyDo™ Water SIW özel formülü, iki farklı özellikte üretilmektedir.

  • Yangın söndürücü (Fire Extinguisher) özelliği,
  • Alev Almazlık (Flame Safe) özelliği.

AyDo™  Water SIW Fire Extinguisher kullanımı:

  • AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher, standart su boruları ve hortumları kullanılarak geleneksel köpüklerden çok daha uzağa püskürtülür.
  • Köpükten yapılmış yangın söndürücülerin zehirli olduğu ve zararlı atıklar bıraktığı bilinmektedir. Ancak AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher doğa dostudur. Yaşayan tüm canlılar için zararsızdır, üstelik yangın külleriyle tepkimeye girerek, küllerden ormanların kendini yeniden canlandırmasına yardım eden organik gübre üretir.
  • Aşındırıcı olmayan özellikleri sayesinde, yangın alanlarında bulunan hassas makine ve cihazların üzerinde hiçbir zarar verici etkisi bulunmamaktadır.
  • Barut gibi, kimyasal olarak aktif ve alev alan maddeleri izole eder, böylece yanıcı maddelerin yeniden alev almasını engeller. Ayrıca bu maddelerin patlayıcı özelliklerini ve yanma potansiyeline sahip gazları kimyasal olarak emer.
  • Her türlü petrol ve petrokimyasallar üzerinde kullanılabilir. Bu özelliği Kuveyt’teki petrol yangınları sırasında başarıyla ispatlanmıştır. Hatırlanacağı gibi, Körfez Savaşı sırasında bilinen her tür kimyasal ve fiziksel yangın söndürme teknikleri denenmiş, fakat malesef havadan ve yerden yapılan tüm müdahaleler haftalar boyunca petrol kuyularındaki yangını söndürememiştir. Sadece AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher bu büyük yangını kolayca söndürebilmiştir.

 17 Ağustos 1999 tarihinde Yalova da meydana gelen depremde yanan Tüpraş Rafinerisi yangını da uzun süre söndürülememiştir. En sonunda sayın Ayhan DOYUK yurtdışından özel olarak getirilmiş ve yangın bu sayede söndürülebilmiştir.

 Petrol ve petrokimyasal yangınlarına klasik yöntemlerle müdahale edilirken, öncelikle ateşin soğutulması, daha sonra patlayıcı maddelerin çökelti haline getirilmesi düşünülmüştür.  Ancak, çökelti hidrokarbonların yeniden yanması ve patlaması, hem yangın söndürülememesine, hem de yangın söndürme ekibinin riskli konumlara düşmesine sebep olmuştur. Bu tür yangınlar sırasında patlamaların %90 hasar verdiği bilinmektedir. Ancak AyDo™ SIW Flame Safe kullanıldığında tüm yanıcı buhar yığınları bütünüyle örtülür ve yeniden patlama olması riskinin önüne geçilir. Bu yangın söndürme girişimi, formülümüzün orman yangınları için geliştirilmiş uçaklarla havadan püskürtülmesiyle tam ve çok çabuk başarıya ulaşır.

Aktive edilmiş suyla birlikte AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher formülümüz, tüm yanıcı ve patlayıcı gazların çökeltilmesini, böylece tehlikeli yanıcı buharların oluşumunu engellenmesini sağlar. Formül, patlamalardan önce kullanılırsa tüm hasar engellenmiş olur.

AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher formülümüz yanan bölgede ki tüm zararlı gazların sızıntısını ve  dumanın tütmesini durdurarak onların havayla temas etmesini engeller.

AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher formülümüz, orman yangınlarına karşı da çok etkili olarak kullanılmaktadır.
Klasik yangın söndürme yöntemleri, AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher formülümüzün etkinliğine ve çevre koruma özelliklerine ulaşamamıştır. 21. yüzyıl için kalıcı çözümler getiren AyDo™ World Projects, dünyanın birçok bölgesinde yapılan deneme ve testlerle yangın söndürme alanında şüphe bırakmayacak mükemmelliğini ispatlamıştır.

Formülümüzün yangın söndürmede kullanılması, yangın söndürme işlemlerinde halen kullanılmakta olan her türlü araç-gereç ile son derece basit, etkili ve ekonomiktir. Herhangi bir yangın söndürme aracında AyDo™ Water SIW  kullanımı için ilave bir ekipman ya da sisteme gerek bulunmamaktadır.

Bu sebeple de yangının genişlemesini önlemek maksadıyla güvenlik kuşağı oluşturmak çok kolaydır. Zor arazi koşullarında yaya ekiplerin sırtlarına konulacak herhangi bir mekanik sıvı püskürtme aracı bile bu iş için yeterlidir.

AyDo™ Water SIW Flame Safe çok daha farklı özellikleri içinde barındırır;

AyDo™ Water SIW Flame Safe ile Ormanlarımızın yangına hassas olduğu bilinen bölgeleri, yangın mevsimine girmeden önce sulanırsa o bölgelerde kesinlikle yangın çıkmaz. Sezon boyunca aralıklarla yapılacak ilave bakım çalışmalarıyla süreç sezon sonuna kadar sorun çıkmadan sürdürülebilmektedir.

 AyDo™ Water SIW Flame Safe özel formülasyonu ile Trenler, Otomobiller, Gemiler, Spor – Konferans Salonları, Oteller, Okullar, Camiler, Sivil ve Askeri Tesisler, Tarihi ve Turistik yapılar, AVM ‘ler gibi yerlerdeki ki her türlü ahşap, perde, koltuk süngeri, çadır, halı, kilim, kumaş vb. yanıcı ürünler kolayca alev almaz hale gelmektedirler.  Bunun için özel aparatlara gerek yoktur. Malzemenin AyDo™ Water SIW Flame Safe ile spreylenmesi yeterli olmaktadır. İstenilirse bu tür malzemelerin su geçirmezliği da aynı işlemle bir kerede sağlanabilmektedir. Sıkça rastladığımız ve üzücü olaylarla sonuçlanan Çadır yangınlarını, Çatı yangınlarını önlemek son derece kolay ve ekonomiktir.

AyDo™ Water SIW Flame Safe, özellikle Kömür Madenlerimizde olası yangınları önlemek ve oluşan gazları absorbe ederek patlama riskini ortadan kaldırma özelliklerine sahip yeryüzünde ki tek üründür. Kömür tutuşmaları sonucu ortaya çıkan toz ve dumanı arındırılıp temizler.

Madenlerde iki ayrı AyDo™ Water SIW ürünü kullanılmaktadır, AyDo™ Water SIW Flame Safe ve AyDo™ Water SIW Air Safe.

AyDo™ Water SIW Flame Safe, maden ocaklarında çok kolay uygulanır. Yapılacak tek şey AyDo™ Water SIW Flame Safe ‘i herhangi bir spreyleme sistemi suretiyle kömürlere püskürtmektir. Bu durumda bir yandan anında malzemenin üzerini nano bir film tabakası ile kaplanarak alev alması engellenirken, diğer yandan da ortamda oluşan tehlikeli gazlar da obsorbe edilerek tehlike anında bertaraf edilecektir.
Kömür, Yer yüzüne alev almaz olarak çıkarken, uygun AyDo™ Water SIW formülüyle yürüyen bant üzerinde duşlama sistemiyle spreylenerek, tekrar katı yakıt haline gelir. Bu yeni katı yakıtın kalori değeri ilk halinden çok daha yüksek, is ve dumanı da eskisinden çok daha az olacaktır. Bu nedenle de kullanılırken artık çevreye ve canlılara asla zarar veremeyecektir.

AyDo™ Water SIW Air Safe, sanayi tesisleri, maden ocakları vb yerlerde askıdaki partikülleri kuşatarak onları yere indirip zararsız hale getirirken ortamdaki havayı süratle temiz ve solunabilir hale getirir.

Ayrıca baca çıkışlarına ve duman odaklarına uygulanabilen AyDo™ Water SIW Air Safe, yanmış kömür tozlarına ve içlerine karışarak, bu maddelerin yeryüzüne zehirli maddeler olarak değil, tabiata yararlı olan bio-nutrientlere (Protein) dönüşerek düşmesini sağlar.

Özellikle kömürün yoğunlukla yakıldığı bölgelerde, yaşam alanlarının üzerinde oluşan yoğun duman ve hava kirliliği bu soruna karşı ciddi bir önlem alınmasının gerekliliğini vurgulamaktadır.

Dünyada AyDo™ Water SIW Fire Extinguisher / Flame Safe ile kıyaslanabilecek başka bir yangınlara müdahale ürünü bulunmamaktadır.

 

Ürünlerimizin gelişim sürecinde hiç bir canlıya zarar verilmemiştir.

 

 

 

 

 

Ayhan Doyuk

Dünyamızın yedeği yoktur, lütfen O'nu koruyalım...

Ayhan DOYUK